AUTOMATIC HEADING

Uw spaartegoeden brengen in de huidige markt weinig op. Daarom gaat u misschien op zoek naar financiële producten met meer rendement. Wellicht denkt u aan beleggen op de Amsterdamse effectenbeurs, de beurs waar alle aandelen van grote ondernemingen zijn genoteerd en worden verhandeld (de AEX). Advies nodig? CKH Advocaten voorziet u graag van advies.

Verhandelbare aandelen (effecten)

De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat een aparte definitie van ‘effect’. Onder dit begrip valt een verhandelbaar aandeel of een daarmee gelijk te stellen verhandelbaar waardebewijs of recht. Kenmerkend voor effecten is het element verhandelbaarheid. Aandelen van een beursgenoteerde onderneming, obligaties en derivaten zijn allemaal effecten. Als belegger kunt u investeren in aandelen, obligaties maar ook in derivaten. Er zijn verschillende vormen van derivaten.

Wat zijn derivaten?

Derivaten zijn overeenkomsten waarvan de waarde afhankelijk is van een onderliggende waarde. Met andere woorden: het is een speculatief product. Voorbeelden van onderliggende waardes zijn valuta, rente, goederen of grondstoffen. Derivaten zijn te onderscheiden in beursverhandelde derivaten en onderhandse, ook wel over-the-counter derivaten genoemd.

Derivaten vallen onder de Wft en de wetgeving van MIFID II (de meest recente beursregels). Een aanbieder van beleggingen is verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM). Die laatste voert ook het toezicht op de beleggingsaanbieder uit.

Voornaamste derivaten

De voornaamste derivaten zijn futures, swaps, forwards en opties.

Futures
Een future is een gestandaardiseerde termijnovereenkomst en wordt veelal op de beurs verhandeld.

Forwards
Forwards zijn niet gestandaardiseerd en worden meestal onderhands verhandeld.

Opties
Opties geven de ‘koper’ daarvan het recht om gedurende een vastgesteld termijn een vaste hoeveelheid effecten of andere goederen tegen een bepaalde prijs te kopen (call optie) of te verkopen (put optie). De ‘verkoper’ van de optie heeft de plicht de effecten of andere goederen te verkopen (call optie) of te kopen (put optie) als de koper zijn optie uitoefent.
Voorbeeld: een belegger koopt 2 call opties waarbij de onderliggende waarde per optie bestaat uit 100 aandelen van de top 5 bedrijven genoteerd aan de AEX beurs. Is de optie ten einde, dan is de ondernemer eigenaar van de 200 aandelen van top 5 bedrijven genoteerd aan de AEX beurs.

Swaps
Lees meer over swaps onder ‘renteswaps’.

Wie gebruiken derivaten?

Derivaten zijn over het algemeen geschikt voor ondernemingen.

Juridische bijstand nodig? Wij helpen u graag.

Derivaten zijn complexe producten die soms leiden tot een geschil tussen een bank en beleggers. Met enige regelmaat wordt een bank of financiële instelling in het ongelijk gesteld vanwege het schenden van de bijzondere zorgplicht bij het verstrekken van deze producten.

Heeft u juridische bijstand nodig over beleggen in derivaten? Neem dan contact op met een van onze specialisten.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. E. Hoekstra

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32