LIMITERING PARTNERALIMENTATIE NU AL MOGELIJK OF SLECHTS TOEKOMSTMUZIEK?

Limitering partneralimentatie nu al mogelijk of slechts toekomstmuziek?

 

In de hedendaagse maatschappij is al een aantal jaren de limitering van de partneralimentatie onderwerp van discussie. De huidige wetgeving omtrent de partneralimentatie dateert van 1994. Hierin is bepaald dat de maximale duur voor de partneralimentatie 12 jaar is.

Initiatief wetsvoorstel limitering partneralimentatie
Gezien de veranderingen die in de maatschappij plaatsvinden, is in 2012 reeds door Bontes een voorstel ingediend tot limitering van de partneralimentatie tot 5 jaar. Dit voorstel is afgewezen. Er bleven na deze afwijzing echter geluiden bestaan over de limitering van de partneralimentatie. Men vond een maximum duur van 12 jaar te lang. In 2015 werd er opnieuw een initiatiefwetsvoorstel tot limitering van de partneralimentatie ingediend. In de jaren daarna hebben wij nauwelijks meer iets vernomen over het wetsvoorstel. Echter, enkele weken geleden kaartte D66 het probleem van de huidige duur (maximaal 12 jaar) van de partneralimentatie wederom aan. D66 wenst de maximale duur te beperken tot 4 jaar en ook andere politieke partijen vinden de duur van 12 jaar te lang. CKH-Advocaten houdt scherp in de gaten of er op korte termijn wijzigingen op dit gebied zullen worden doorgevoerd.

Limitering nu al mogelijk op basis van artikel 1:157 lid 3 BW?
Wat veel mensen echter niet weten, is dat de huidige wetgeving nu al mogelijkheden geeft voor limitering van de partneralimentatie. Dit kan op grond van artikel 1:157 lid 3 BW. De rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, heeft in haar uitspraak van juli 2016 namelijk bepaald dat de partneralimentatie wordt gelimiteerd tot het moment dat de vrouw de AOW-leeftijd heeft bereikt. In deze zaak hield dit een limitering van 12 naar 9 jaar in. Niet alleen de omstandigheid van de AOW-leeftijd, maar ook andere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een limitering van de partneralimentatie gerechtvaardigd is. Indien een beroep wordt gedaan op de verdiencapaciteit van de andere partij wordt veelal uitgegaan van een nihilstelling in plaats van een limitering. Dit is een belangrijk onderscheid om te maken. Immers, een nihilstelling kan – indien er zich een wijziging van omstandigheden voordoet – opnieuw gewijzigd worden in een te betalen partneralimentatie. Bij een limitering betekent dit dat partneralimentatie dan eindigt.

Conclusie
Een limitering van de partneralimentatie is derhalve qua wetswijziging wellicht nog toekomstmuziek, al verwachten wij dat dit niet heel erg lang meer op zich zal laten wachten. Duidelijk is wel dat reeds nu al een verzoek gedaan kan worden tot limitering van de partneralimentatie.

Voorts kan het zo zijn, dat u wellicht in een situatie zit dat er reeds een kinder- en/of partneralimentatie is vastgesteld, maar dat u meent dat deze niet meer aan de huidige situatie voldoet. Dit laatste bijvoorbeeld vanwege een inkomenswijziging danwel een geboorte van een kindje of dat uw ex-partner is gaan samenwonen. In dit soort gevallen is het raadzaam om advies in te winnen bij een gespecialiseerde familierechtadvocaat van CKH-Advocaten.

Mocht u vragen hebben of een advies wensen over het familierecht, neem dan contact op met onze familierechtadvocaten:

In Alkmaar: mr. J.H.M. de Boer en mr. K. Walburg, onder telefoonnummer 072 – 511 40 32 (optie: 4 of 5). U kunt ook een e-mail versturen naar: info@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten