Personenrecht & Familierecht

Home > Rechtsgebieden > Personenrecht & Familierecht

De familierecht advocaat

(Echt)scheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap, boedelverdeling, omgangsregelingen en alimentatie: dat regelt het personen- en familierecht. Het zijn zaken die mensen zeer persoonlijk raken en waar te midden van uiteenlopende emoties rationele beslissingen moeten worden genomen. In zo’n situatie is het prettig te kunnen vertrouwen op de expertise van onze familierecht advocaten. Net als bij andere vertrouwde zaken binnen het personen- en familierecht, zoals naamswijziging, ouderlijk gezag, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en adoptie.

Begeleiding door de familierecht advocaat

Een familierecht advocaat is er om de belangen te behartigen van mensen die van elkaar willen scheiden of al gescheiden zijn. Dit kan bij ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn, maar ook bij beëindiging van een samenleving (met of zonder samenlevingscontract).
De familierecht advocaat begeleidt en helpt om evenwicht te vinden tussen de emotionele en zakelijke kant. Zeker als minderjarige kinderen bij een scheiding betrokken zijn, moeten veel zaken worden geregeld waarbij de familierecht advocaat kan helpen. Goede begeleiding door een van onze familierecht advocaten draagt eraan bij dat financiële gevolgen bij een scheiding te overzien zijn.

Ook na een scheiding

Bij problemen die ontstaan ná een scheiding kunnen onze familierecht advocaten ook van betekenis zijn. Bijvoorbeeld als het mensen niet lukt afspraken te maken over de verdeling van vermogen of als er een verlaging of verhoging van alimentatie nodig is.

Scheiden

AUTOMATIC HEADING Bij een echtscheiding wordt een huwelijk tussen partners beëindigd. De (ex-)partners moeten als gevolg van de beëindiging van het huwelijk veel afspraken met elkaar maken. Bijvoorbeeld over de verdeling van het vermogen, het

Lees meer

Verdeling van Goederen

AUTOMATIC HEADING Per 1 januari 2018 is het niet langer zo dat wanneer partners géén huwelijkse voorwaarden bij de notaris hebben laten opstellen, zij automatisch in gemeenschap van goederen trouwen. Bij wie op of na

Lees meer

Alimentatie

AUTOMATIC HEADING Wanneer partners besluiten van elkaar te scheiden, kan het zijn dat alimentatie moet worden betaald. Bij de ontbinding van een huwelijk of bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap kan dit zowel partner-

Lees meer

Zorg/Omgangsregeling

AUTOMATIC HEADING Bij een echtscheiding komt veel kijken. Partners die scheiden moeten veel afspraken maken. Nog méér afspraken moeten worden gemaakt als bij de echtscheiding minderjarige kinderen zijn betrokken. Als gevolg van een echtscheiding moeten

Lees meer

Mediation

AUTOMATIC HEADING De term mediation wordt vandaag de dag vaak gebruikt. Maar wat betekent mediation nu precies? Bij mediation proberen partijen tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Partijen proberen zelf het

Lees meer

Erfrecht

AUTOMATIC HEADING Het erfrecht bepaalt dat wanneer iemand overlijdt (de erflater), het vermogen (de bezittingen en/of schulden) van de erflater overgaat naar de erfgenamen van de erflater. De erfgenamen volgen dus de overleden persoon op

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

Bel ons direct! 072 511 40 32