Onderhandelen bij een agentuurovereenkomst: houd rekening met een delcrederebeding!

Een delcrederebeding is een term dat in het geval van een handelsagentuurovereenkomst volgt uit artikel 7:429 Burgerlijk Wetboek. Hier wordt de aansprakelijkheid van een handelsagent geregeld jegens zijn of haar opdrachtgever. Een handelsagent functioneert als een tussenpersoon en sluit overeenkomsten in naam van de opdrachtgever.

Wat is een delcrederebeding?

Een delcrederebeding is een overeenkomst tussen de handelsagent en diens opdrachtgever waarbij de handelsagent zich garant stelt voor de goedheid c.q. nakoming van de verplichtingen van derden waarmee de handelsagent namens de opdrachtgever overeenkomsten sluit. Met andere woorden, als een derde partij in gebreke blijft en de opdrachtgever schade lijdt, zal de handelsagent deze schade vergoeden aan de opdrachtgever. Kortom, dit is een vorm van financiële zekerheid voor de opdrachtgever.

Voordelen van een delcrederebeding voor de opdrachtgever kunnen zijn:

Zekerheid

De opdrachtgever heeft in dit geval de zekerheid dat hij wordt vergoed als de derde partij zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt. Dit kan nuttig zijn als er twijfel bestaat over de kredietwaardigheid of betrouwbaarheid van de derde partij.

Risicobeheer

Het delcrederebeding kan helpen bij het beheersen van financiële risico’s die gepaard gaan met zakelijke transacties. Het vermindert de financiële blootstelling van de opdrachtgever in geval van niet nakoming van een betalingsverplichting.

Vertrouwen

Het kan het vertrouwen in de relatie tussen de opdrachtgever en de handelsagent versterken, aangezien de handelsagent bereid is financiële verantwoordelijkheid te dragen voor de transacties die hij namens de opdrachtgever aangaat.

 

Het opnemen van een delcrederebeding in een handelsagentuurovereenkomst is niet verplicht. Desalniettemin kan het wenselijk zijn om in de onderhandelingsfase over een dergelijke bepaling te spreken. De specifieke voorwaarden en gevolgen van een delcrederebeding kunnen variëren, dus het is essentieel om deze goed te begrijpen voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten.

 

Als je vragen hebt over het delcrederebeding, of als je meer informatie verlangt op het gebied van franchise-, handelsagentuur- of distributieovereenkomsten, sta ik graag voor je klaar. Je kunt contact met mij opnemen via muller@ckh-advocaten.nl en 088-0117713.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten