Bankrecht & Financieringsrecht

Home > Rechtsgebieden > Bankrecht & Financieringsrecht

AUTOMATIC HEADING

De afgelopen jaren is er veel in ontwikkeling op het gebied van financieel- en bankenrecht. Het financieel recht raakt iedereen. Zowel consumenten als ondernemers komen in aanraking met het financieringsrecht bij beleggingsproducten, kredietovereenkomsten en renteswaps. Een terrein waarop wij graag onze expertise inzetten, terwijl we ook ruime kennis hebben over vermogensbeheer en zekerheidsrechten (bijvoorbeeld pand- en hypotheekrecht).

CKH Advocaten staat consumenten en ondernemers bij die een conflict hebben met aanbieders van financiële producten.

Zorgplicht financiële dienstverleners

De zorgplicht van financiële dienstverleners heeft een enorme vlucht genomen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de Hoge Raad diverse keren bepaald heeft dat een bank verplicht is haar cliënt te beschermen tegen het gevaar van lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. De bank handelt dan ook in strijd met haar zorgplicht als zij haar cliënt volgt in zeer risicovolle opdrachten, zoals het kopen van beleggingsproducten, waaronder renteswaps met geleend geld via een kredietovereenkomst.

Bankrecht

U kunt om allerlei redenen in aanraking komen met het bankrecht. Wanneer u hulp nodig heeft bij een proces staat CKH Advocaten voor u klaar.

Onder het bankrecht vallen:

  • Aansprakelijkheid van financiële dienstverleners jegens kredietafnemers (bijvoorbeeld kredietovereenkomsten en financieringen)
  • Geschillen met betrekking tot zekerheidsrechten zoals hypotheekrechten, en pandrechten en achtergestelde leningen.
  • Geschillen tussen u en De Nederlandsche Bank (DNB)

 

 

Financieel recht

Het financieringsrecht is zeer complex, maar vrijwel iedere ondernemer krijgt ermee te maken. Goed- of kwaadschiks. Neem voor ingewikkelde situaties altijd contact op met uw advocaat van CKH Advocaten.

Onder het financieel recht vallen:

  • Zorgplicht financiële dienstverleners
  • Aansprakelijkheid financiële dienstverleners (bijvoorbeeld banken, vermogensbeheerders) jegens beleggers (bijvoorbeeld beleggingsproducten, renteswaps en andere derivaten)
  • Geschillen tussen u en AFM

Geschil met de bank

Heeft u een geschil met de bank? Dan kan onze financieel- en bankrecht advocaat u bijstaan. Dit kan gaan om diverse geschillen in het bankrecht of financieringsrecht. Denk aan zorgplicht, toezicht, borgstellingen en meer. Het kan ook zijn dat uw bank bepaalde afspraken niet nakomt, in dat geval kunt u ook te maken krijgen met het AFM. Onze financieel- en bankrecht advocaat staat u dan graag bij.

AFM-toezicht

AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. Het is in feite de gedragstoezichthouder op alle organisaties binnen de financiële markten. Het AFM-toezicht gaat over alles wat hiermee te maken heeft; sparen, verzekeren, lenen en beleggen. Het is de bedoeling hierdoor bij te dragen aan de financiële welvaart. Wanneer bepaalde afspraken of regelgevingen niet nagekomen worden kan de AFM optreden. Dit kan resulteren in een boete of zelfs een dwangsom voor sommige organisaties.

Heeft u te maken met AFM-toezicht of vindt u dat een financiële instelling niet naar behoren gehandeld heeft jegens uzelf? Neem dan contact op met CKH Advocaten.

Uw financieel en bankrecht advocaat

Bovengenoemde zaken, zoals een geschil met de bank, zijn slechts de meest voorkomende geschillen waar de gespecialiseerde advocaten van CKH u bij helpen. Uiteraard kunnen er diverse situaties ontstaan waar u hulp bij nodig heeft. Het bankrecht en financieringsrecht is zeer complex en vraagt om een expert met een brede kennis van de financiële markten en het AFM. Heeft u een andere vraag op het gebied van financieel en bankrecht? Stel hem gerust, wij staan voor u klaar.

Herkent u een specifieke situatie en heeft u bijstand nodig? Raadpleeg CKH Advocaten!

Bent u verwikkeld geraakt in een geschil met de bank, het AFM of wilt u meer informatie over het bankrecht of financieringsrecht? Neem dan vandaag nog contact op met CKH Advocaten. Wij wijzen u de weg naar passende oplossingen middels doelgericht advies van gespecialiseerde advocaten. U bereikt onze diverse filialen telefonisch, per mail of middels ons contactformulier.

Bankenrecht

AUTOMATIC HEADING Vrijwel iedere particulier of ondernemer krijgt te maken met het bankenrecht. Het bankrecht is een breed rechtsgebied en heeft een behoorlijke overlap met het financieel recht. Onze bankrecht advocaat behandelt materies gekoppeld aan

Lees meer

Financieel Recht

AUTOMATIC HEADING Het financieel recht is een breed rechtsgebied en heeft veel raakvlakken met het ondernemingsrecht. Bij het zoeken naar kapitaal gaan veel ondernemingen naar de bank voor een lening. Afhankelijk van uw wens voor

Lees meer

Renteswaps

AUTOMATIC HEADING Veel ondernemers kiezen, vaak op aanraden van hun bank, voor rentederivaten of renteswaps. Rentederivaten en renteswaps zijn financiële producten die trachten risico’s te beperken. Het zijn speculatieve producten: met rentederivaten en renteswaps wordt

Lees meer

Derivaten

AUTOMATIC HEADING Derivaten geven u als koper het recht om een bepaald product, zoals aandelen voor een bepaalde koers te kopen of te verkopen. Het zijn in feite financiële producten die gebaseerd zijn op een

Lees meer

Trustkantoren

Wat is een trustkantoor? Een trustkantoor – in het Engels Corporate Service Provider genoemd – beheert vennootschappen, fungeert als postadres voor een rechtspersoon of vennootschap en verricht diverse werkzaamheden voor de vennootschappen. Het gaat vaak

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

Advocaten Hoorn

mr. E. Hoekstra

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32