Bankrecht & Financieringsrecht

Home > Rechtsgebieden > Bankrecht & Financieringsrecht

AUTOMATIC HEADING

De afgelopen jaren is op het gebied van financieel en bankrecht veel in ontwikkeling. Het financieel recht raakt iedereen. Zowel consumenten als ondernemers komen in aanraking met het financieel recht bij beleggingsproducten, kredietovereenkomsten en renteswaps. Een terrein waarop wij graag onze expertise inzetten, terwijl we ook ruime kennis hebben over vermogensbeheer en zekerheidsrechten (bijvoorbeeld pand- en hypotheekrecht).
CKH Advocaten staat consumenten en ondernemers bij die een conflict hebben met aanbieders van financiële producten.

Zorgplicht financiële dienstverleners

De zorgplicht van financiële dienstverleners heeft een enorme vlucht genomen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de Hoge Raad diverse keren bepaalde dat een bank verplicht is haar cliënt te beschermen tegen het gevaar van lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. De bank handelt dan ook in strijd met haar zorgplicht als zij haar cliënt volgt in zeer risicovolle opdrachten, zoals het kopen van beleggingsproducten zoals renteswaps met geleend geld via een kredietovereenkomst.

Bankrecht

Onder het bankrecht vallen:

  • Aansprakelijkheid van financiële dienstverleners jegens kredietafnemers (bijvoorbeeld kredietovereenkomsten en financieringen)
  • Geschillen met betrekking tot zekerheidsrechten zoals hypotheekrechten, en pandrechten en achtergestelde leningen.
  • Geschillen tussen u en De Nederlandsche Bank (DNB)

Financieel recht

Onder financieel recht vallen:

  • Zorgplicht financiële dienstverleners
  • Aansprakelijkheid financiële dienstverleners (bijvoorbeeld banken, vermogensbeheerders) jegens beleggers (bijvoorbeeld beleggingsproducten, renteswaps en andere derivaten).
  • Geschillen tussen u en AFM

Uw financieel en bankrecht advocaat

Bovengenoemde zaken zijn slechts de meest voorkomende geschillen waar de gespecialiseerde advocaten van CKH u bij helpen. Heeft u een andere vraag op het gebied van financieel en bankrecht? Stel hem gerust, wij staan voor u klaar.

Bankenrecht

AUTOMATIC HEADING Het bankrecht is een breed rechtsgebied en heeft een behoorlijke overlap met het financieel recht. Onze bankrecht advocaten behandelen materies gekoppeld aan het bankrecht en/of het financieel recht in de ruimste zin van het woord.

Lees meer

Financieel Recht

AUTOMATIC HEADING Het financieel recht is een breed rechtsgebied en heeft veel raakvlakken met het ondernemingsrecht. Bij het zoeken naar kapitaal gaan veel ondernemingen naar de bank voor een lening. Afhankelijk van uw wens voor

Lees meer

Pand & Hypotheekrecht

AUTOMATIC HEADING Wie ooit zogeheten registergoed kocht - (on)roerend goed dat wettelijk verplicht is ingeschreven bij het kadaster, - heeft te maken met hypotheekrecht. De bank leent een som geld uit aan een cliënt en

Lees meer

Renteswaps

AUTOMATIC HEADING Veel ondernemers kiezen, vaak op aanraden van hun bank, voor rentederivaten of renteswaps. Rentederivaten en renteswaps zijn financiële producten die trachten risico’s te beperken. Het zijn speculatieve producten: met rentederivaten en renteswaps wordt

Lees meer

Derivaten

AUTOMATIC HEADING Uw spaartegoeden brengen in de huidige markt weinig op. Daarom gaat u misschien op zoek naar financiële producten met meer rendement. Wellicht denkt u aan beleggen op de Amsterdamse effectenbeurs, de beurs waar

Lees meer

Trustkantoren

Wat is een trustkantoor? Een trustkantoor – in het Engels Corporate Service Provider genoemd – beheert vennootschappen, fungeert als postadres voor een rechtspersoon of vennootschap en verricht diverse werkzaamheden voor de vennootschappen. Het gaat vaak

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

Advocaten Hoorn

mr. E. Hoekstra

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32