Bezwaarschrift & Zienswijzen

Bezwaarschrift en Zienswijzen

Wordt u geconfronteerd met ofwel handhaving van het bestemmingsplan ofwel een voornemen tot weigering van een aangevraagde vergunning om te mogen bouwen? In de meeste gevallen mag u dan een zienswijze indienen. En als u bezwaar wilt aantekenen tegen een voorontwerp van een bestemmingsplan dat ter inzage ligt, dan moet u eerst een zienswijze indienen.

Een zienswijze indienen

In een zienswijze kunt u aangeven waarom u een dwangsom onterecht vindt, waarom een vergunning om te bouwen alsnog moet worden verleend of waarom het bestemmingsplan niet op een bepaalde manier zou moeten worden vastgesteld. Het is belangrijk uw zienswijze zo volledig en goed mogelijk in te dienen. Het kan er namelijk voor zorgen dat de gemeente alsnog afziet van het opleggen van een dwangsom, alsnog de vergunning verleent en uw bezwaren ervoor zorgen dat het bestemmingsplan op een andere manier wordt vastgesteld.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het opstellen van een goede zienswijze waarbij uw belangen goed naar voren komen en direct inzichtelijk wordt gemaakt of u nog nadere belangen heeft.

Een bezwaarschrift indienen

Bent u het alsnog niet eens met een genomen besluit, dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen waarin u wederom uw bezwaren kenbaar maakt. Over het algemeen is er in het besluit ook een nadere reactie gegeven op uw zienswijze en zal het bezwaarschrift dus ook nieuwe bezwaren bevatten. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de instantie die het besluit heeft genomen, een daarvoor aangestelde bezwaarcommissie behandelt uw bezwaarschrift en beoordelen of uw bezwaarschrift al dan niet gegrond is. Het kan dus zijn dat u na het indienen van een bezwaarschrift alsnog een vergunning verkrijgt om te bouwen of dat alsnog is besloten om af te zien van handhaving. Is het besluit negatief, dan staat beroep open. Dat wordt dan bij de rechtbank behandeld.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Een veel voorkomende situatie waartegen u een bezwaarschrift kunt indienen, is de bepaling van de WOZ-waarde van uw woning. De gemeente maakt bij de bepaling van de WOZ-waarde gebruik van gemiddelden, waardoor u met een onlogische WOZ-waarde kunt worden geconfronteerd. Het loont om dan een bezwaarschrift in te dienen. Onze advocaten zijn bij uitstek de experts om u daarbij te helpen.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Bezwaarschrift & Zienswijzen specialisten