Vergunningen

Home > Rechtsgebieden > Bestuursrecht > Vergunningen

AUTOMATIC HEADING

Wilt u een boom kappen? Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. Wilt u een verbouwing uitvoeren? In veel gevallen is een vergunning nodig. Wilt u een bedrijf starten en huurt u een pand waar voorheen andere activiteiten werden uitgevoerd? Ook dan heeft u een vergunning nodig. In Nederland heeft u voor nagenoeg alle zaken die u wilt ondernemen een vergunning nodig.

Omgevingsvergunning, exploitatievergunning, bouwvergunning: er zijn tal van vergunningen die kunnen worden verleend. Onze advocaten adviseren u bij uw voorgenomen plannen en geven aan of er überhaupt een noodzaak is voor het indienen van een vergunningsaanvraag. Ook adviseren zij u over wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een vergunning en welke vergunning u dient aan te vragen.

Aanvragen van vergunningen

Of het nu gaat om een omgevingsvergunning, exploitatievergunning, bouwvergunning of een andere vergunning: om er zo snel mogelijk over te kunnen beschikken, is het van belang tijdig een vergunningsaanvraag in te dienen. In de basis neemt een dergelijk traject acht weken in beslag en wordt er daarna een beslissing genomen. Is uw aanvraag niet compleet, dan heeft de overheid de bevoegdheid om de aanvraag niet ontvankelijk te verklaren. Dat betekent dat de termijn van acht weken niet verder loopt totdat u de aanvraag heeft aangevuld. Uiteindelijk wordt op uw aanvraag een besluit genomen; dat besluit wordt gepubliceerd.

Is er bezwaar aangetekend?

Is de vergunning verleend, dan kunnen belanghebbenden daar bezwaar tegen aantekenen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de verleende vergunning niet. Om dat te bewerkstelligen dient de klager ook een voorlopige voorziening aan te vragen. Wordt die ook verleend, dan mag u gedurende de bezwaarprocedure de voorgenomen werkzaamheden niet uitvoeren. Is er binnen zes weken na publicatie van de verleende vergunning geen bezwaar aangetekend, dan is uw vergunning onherroepelijk geworden.

Wilt u zelf bezwaar aantekenen?

Heeft iemand een omgevingsvergunning, exploitatievergunning, bouwvergunning of andersoortige vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Onze advocaten bestuursrecht adviseren u bij het indienen van een bezwaarschrift en behartigen uw belangen in die procedure.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. N. Lubach

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. A.M. Thomas

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32