Vergunningen

Vergunning aanvragen

Een vergunning aanvragen dient u volledig en volgens de wet te regelen, om welke situatie dit ook gaat. Wilt u een boom kappen? Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. Wilt u een verbouwing uitvoeren? In veel gevallen is een vergunning nodig. Wilt u een bedrijf starten en huurt u een pand waar voorheen andere activiteiten werden uitgevoerd? Ook dan heeft u een vergunning nodig. U kunt een vergunning aanvragen met ondersteuning van een goede advocaat. Vaak is dit wenselijk als het gaat om dergelijke complexe situaties. In Nederland heeft u voor nagenoeg alle zaken die u wilt ondernemen een vergunning nodig.

Omgevingsvergunning, exploitatievergunning, bouwvergunning: er zijn tal van vergunningen die kunnen worden verleend. Een vergunning aanvragen vergt vaak veel tijd en de nodige complexiteit met zich mee. Onze advocaten adviseren u bij uw voorgenomen plannen en geven aan of er überhaupt een noodzaak is voor het indienen van een vergunningsaanvraag. Ook adviseren zij u over wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een vergunning en welke vergunning u dient aan te vragen. Komen uw plannen vervolgens overeen met het advies van onze advocaat? Dan kunt u de aanvraag starten en zal een advocaat de kosten voor de vergunningen aanvragen bij de betrokken partij.

Aanvragen van vergunningen

Wilt u een vergunning aanvragen of bezwaar maken op een vergunning? CKH Advocaten kan u hierin bijstaan. Of het nu gaat om een omgevingsvergunning, exploitatievergunning, bouwvergunning of een andere vergunning: om er zo snel mogelijk over te kunnen beschikken, is het van belang tijdig een vergunningsaanvraag in te dienen. In de basis neemt een dergelijk traject acht weken in beslag en wordt er daarna een beslissing genomen. Is uw vergunning aanvraag niet compleet, dan heeft de overheid de bevoegdheid om de aanvraag niet ontvankelijk te verklaren. Dat betekent dat de termijn van acht weken niet verder loopt totdat u de aanvraag heeft aangevuld. Uiteindelijk wordt op uw vergunning aanvraag een besluit genomen; dat besluit wordt gepubliceerd. Bij dit proces dient u rekening te houden met de eventuele kosten van een aanvraag. Ieder proces is anders en dus kunnen de kosten van uw vergunning variëren. Onze advocaten kunnen u ondersteunen bij dit proces en zullen zich in overleg met u buigen over de kosten voor de vergunning aanvraag.

Bezwaar maken op vergunningen

Bezwaar maken op vergunningen is tevens een situatie waar onze advocaten veel ervaring mee hebben en u goed bij kunnen ondersteunen. Is de vergunning verleend, dan kunnen belanghebbenden daar bezwaar tegen aantekenen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de verleende vergunning niet. Om dat te bewerkstelligen dient de klager ook een voorlopige voorziening aan te vragen. Wordt die ook verleend, dan mag u gedurende de bezwaarprocedure de voorgenomen werkzaamheden niet uitvoeren. Is er binnen zes weken na publicatie van de verleende vergunning geen bezwaar aangetekend, dan is uw vergunning onherroepelijk geworden.

Wilt u zelf bezwaar aantekenen?

Heeft iemand een omgevingsvergunning, exploitatievergunning, bouwvergunning of andersoortige vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Onze advocaten bestuursrecht adviseren u bij het indienen van een bezwaarschrift en behartigen uw belangen in die procedure. Wanneer uw buren bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aanvragen kunt u hiervoor een bezwaarschrift aantekenen. Bezwaar maken op de vergunning die door derden is aangevraagd kunt u het beste regelen in overleg met een bevlogen advocaat. CKH Advocaten staat u graag bij en zal u alvorens het proces goed informeren over alle aspecten.

Een vergunning aanvragen met een bevlogen advocaat in de arm?

Wilt u een vergunning aanvragen of bezwaar maken tegen vergunningen van derden? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met CKH Advocaten. Onze advocaat is gespecialiseerd in het controleren van vergunning aanvragen en is goed op de hoogte van de kosten die vergunningen aanvragen met zich meebrengen.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Vergunningen specialisten