Ring Video Deurbel: beveiliging voor jouw huis of bedreiging voor andermans privacy?

Ring Video Deurbel: beveiliging voor jouw huis of bedreiging voor andermans privacy?

Slimme deurbellen, bijvoorbeeld een Ring deurbel, zijn de afgelopen jaren erg populair geworden. Een slimme deurbel is een perfecte oplossing om je huis te beveiligen en te weten wie er voor je deur staat, zelfs als je niet thuis bent. Maar hoe zit dat eigenlijk met de privacywetgeving?

Camerabeelden worden opgeslagen in de cloud

Slimme deurbellen maken gebruik van camera’s die beelden opnemen van de omgeving rondom de deurbel. Gebruikers krijgen niet alleen een melding als iemand aanbelt, maar ook als er bijvoorbeeld beweging te zien is. Deze beelden worden, al dan niet door middel van een abonnement, vervolgens opgeslagen in de cloud en kunnen worden bekeken via een app op een telefoon of tablet. Hoewel dit handig kan zijn om bijvoorbeeld te zien wie er voor je deur staat, roept het gebruik van slimme deurbellen ook vragen op over de privacywetgeving. Mag dit zomaar?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het niet zomaar toegestaan om persoonsgegevens te verwerken. Door het opslaan van de camerabeelden word je een verwerker van persoonsgegevens. Dit is alleen toegestaan als daar een grondslag voor is. Eén van de grondslagen die hiervoor in aanmerking komt, is de grondslag van artikel 6 lid 1 sub f AVG: het gerechtvaardigd belang van degene die de camera heeft opgehangen. Voor een geslaagd beroep op artikel 6 lid 1 sub f AVG moet worden voldaan aan onderstaande drie vereisten:

  1. Gerechtvaardigd belang

    Er moet een gerechtvaardigd belang zijn. Dit belang moet voldoende duidelijk zijn verwoord en een werkelijk aanwezig belang vertegenwoordigen;

  2. Verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor dit belang?

    Als vaststaat dat sprake is van een gerechtvaardigd belang, dan geldt daarnaast dat de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk moet zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang. Hierbij moet ook worden getoetst aan de proportionaliteit (is de inbreuk op de privacy van de personen die worden gefilmd evenredig?) en de subsidiariteit (is er geen ander, minder vergaand, middel om hetzelfde doel te bereiken?);

  3. Belangenafweging tussen beide partijen

    Vervolgens moet een belangenafweging worden gemaakt tussen de belangen van de personen die worden gefilmd en het belang van degene die de camera’s heeft opgehangen. Die belangenafweging moet uitvallen in het voordeel van degene die de camera’s heeft opgehangen om een geslaagd beroep te kunnen doen op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Hierbij is ook van belang welke maatregelen de eigenaar van de camera’s heeft getroffen om ongewenste gevolgen voor de personen die worden gefilmd te voorkomen/beperken.

Alleen als aan alle drie voorwaarden wordt voldaan, is er dus sprake van een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Ik sta regelmatig cliënten bij die een conflict hebben met hun buren, omdat de slimme deurbel van de buren is gericht op hun perceel en/of de openbare weg. Slimmen deurbellen met een ingebouwde camera mogen niet zomaar worden opgehangen richting de openbare weg of het perceel van de buren, tenzij daar dus een grondslag voor is. Hierbij moet rekening gehouden worden met alle omstandigheden van het geval.

Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met mr. Gamze Göksen (goksen@ckh-advocaten.nl) of 072 511 4032

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten