ZON ZEE EN STRAND, MAAR DE VEREISTE TOESTEMMING VOOR DE VAKANTIE ONTBREEKT

ZON ZEE EN STRAND, MAAR DE VEREISTE TOESTEMMING VOOR DE VAKANTIE ONTBREEKT

De zomervakantie staat weer voor de deur. U heeft alle voorbereidingen getroffen om samen met uw minderjarige kinderen op vakantie te gaan. U geniet al van de voorpret door foto’s van de camping of het resort te bekijken en in gedachten ligt u al met een cocktail aan het strand te genieten hoe de kinderen aan het spelen zijn. Bij de douane aangekomen, is deze voorpret ineens weg. U heeft geen toestemming van de gezaghebbende ouder om op vakantie te gaan. Zorg dat u dit voor bent en regel in Nederland de vereiste toestemming. Dit laatste geldt ook voor mensen die niet gescheiden zijn en beiden het gezag hebben.

Toestemming vakantie bij ouders die het gezamenlijk gezag bekleden (gescheiden)
Op het moment dat partijen uit elkaar gaan en het gezamenlijk gezag blijven uitoefenen houdt dit in dat de ene ouder van de andere ouder toestemming dient te krijgen om met de minderjarige kinderen op vakantie te gaan naar het buitenland. Ontbreekt deze toestemming dan loopt u het risico om bij de douane of grens te worden tegengehouden. Bovendien onttrekt u de kinderen dan aan het wettelijk over hem/haar gestelde gezag. Immers, ook degene die (mede) het gezag over de minderjarige kinderen uitoefent, kan deze kinderen onttrekken aan het wettelijk over hem/haar gestelde gezag door zich niet te houden aan de regels betreffende de toestemming voor vakantie. De reden dat de regels betreffende de toestemming voor de vakantie strikt worden nageleefd, is vanwege het feit dat men wil voorkomen dat er sprake is van kinderontvoering. Mocht u met uw minderjarige kinderen op vakantie wensen te gaan naar het buitenland, zorgt u er dan voor dat uw ex-partner de benodigde toestemmingsformulieren heeft ondertekend. Het formulier kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.

Ontbreekt de toestemming, zorg dan voor vervangende toestemming via de rechter
Mocht uw ex-partner geen toestemming verlenen voor uw vakantie dan kunt u in een kort geding vervangende toestemming van de rechter vragen. De familierechtadvocaten van CKH Advocaten kunnen u hierin bijstaan. U dient zich wel tijdig bij ons te melden indien de toestemming uitblijft. De doorlooptijd van de procedure voor vervangende toestemming vakantie neemt al snel 3 tot 5 weken in beslag. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om zo spoedig mogelijk een uitspraak van de rechter te verkrijgen, maar zeker in de zomervakantie kan het raadzaam zijn om tijdig een kort geding aanhangig te maken.

Toestemming ook nodig voor gehuwden of samenwoners met gezamenlijk gezag
Indien u getrouwd bent of samenwoont en u het gezamenlijk gezag over de kinderen uitoefent, dient u tevens een toestemmingsformulier bij u te hebben als u alleen met de kinderen op vakantie gaat. Een moeder die bijvoorbeeld na het eindexamen van haar dochter een weekend naar Londen wil samen met haar dochter dient toestemming te hebben van de andere gezaghebbende ouder. Op het moment dat u nog bij elkaar bent, zal dit uiteraard geen probleem zijn. U zult echter niet de eerste zijn die er bij de douane achter komt dat u een toestemmingsformulier bij u diende te hebben. Voorkom dat u hier tegenaan loopt en download het formulier op de website van de rijksoverheid.

Conclusie
Indien er gezamenlijk gezag wordt uitgeoefend door beide ouders dan dient de ouder die alleen met de kinderen op vakantie wenst te gaan toestemming te hebben van de andere gezaghebbende ouder. Mocht de toestemming niet worden gegeven dan zal er via een gerechtelijke procedure vervangende toestemming moeten worden gevraagd. In dit soort gevallen is het raadzaam om advies in te winnen bij een gespecialiseerde familierechtadvocaat van CKH Advocaten.

U kunt uw vragen die betrekking hebben op de (vervangende) toestemming voor een vakantie naar het buitenland, maar uiteraard ook voor andere vragen betreffende het familierecht contact opnemen met ons kantoor. Mevrouw mr. K. Walburg en/of mevrouw mr. J.H.M. de Boer voorzien u graag van advies. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 4 of 5) of per e-mail: walburg@ckh-advocaten.nl en deboer@ckh-advocaten.nl.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten