Bitcoins minen onder werktijd geen reden voor ontslag op staande voet

Bitcoins minen onder werktijd geen reden voor ontslag op staande voet

 

Afgelopen jaar waren bitcoins bijna dagelijks in het nieuws. In een recente uitspraak van rechtbank Midden Nederland moest de kantonrechter oordelen of het minen van bitcoins onder werktijd een dringende reden voor ontslag was.

Wat was het geval?
De werknemer, die werkte als systeembeheerder hield zich privé bezig met het minen van bitcoins. In het voorjaar van 2017 heeft de werknemer een bitcoinmachine geïnstalleerd in de serverkast in de serverruimte van zijn werkgever. Met deze machine kon hij bitcoins minen en deze was zonder toestemming van de werkgever geïnstalleerd. De bitcoinmachine was door de werknemer aangesloten op het Wifi-netwerk van de werkgever.

In september 2017 heeft de werkgever de bitcoinmachine in de serverruimte ontdekt en de werknemer op staande voet ontslagen. Uit artikel 7:677 Bw volgt dat voor ontslag op staande voet dient dit onverwijld medegedeeld te worden en dient er sprake te zijn van een dringende reden.

Aan de eis van onverwijld was volgens de kantonrechter voldaan, de werkgever had de bitcoinmachine ontdekt op 26 september 2017 en de andere dag de werknemer ingelicht.

Ontslag op staande voet?
De werkgever voert aan dat de werknemer in strijd met de voorschriften in het personeelshandboek en het protocol inzake internetgebruik heeft gehandeld. In het personeelshandboek stonden bepalingen over nevenwerkzaamheden, bedrijfseigendommen en het gebruik van internet voor privé doeleinden. Volgens de werkgever had de werknemer stiekem gebruik gemaakt van de computersystemen en had daarmee risico’s zoals gijzelen, virussen en hacken aanvaard. De werkgever had ook aangevoerd dat er sprake was van diefstal van het energiegebruik. Volgens de werkgever was door de ontdekking van de bitcoinmachine sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Alle redenen tezamen moest een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren.

De kantonrechter vond dat er geen sprake was van een dringende reden. De bepalingen uit het personeelshandboek waren niet voldoende relevant voor een situatie als deze. Het protocol voor internetgebruik was tijdens zitting niet overgelegd en werd daarom voor de beslissing buiten beschouwing gelaten. Daar kwam bij dat de kantonrechter vond dat niet voldoende duidelijk was hoeveel stroom het minen van bitcoins had gekost. Immers, er was nog geen strafrechtelijke procedure gevoerd.

De kantonrechter keurde het handelen van de werknemer niet goed maar de werknemer had nog ‘nooit eerder dergelijk gedrag getoond’. De kantonrechter vond dat in casu niet naar voren was gekomen dat de werkzaamheden van de werknemer hadden geleden onder zijn nevenwerkzaamheden.

Het gevolg?
Nu er geen sprake was van een dringende reden had de werknemer niet op staande voet ontslagen mogen worden. De werknemer kreeg een zak geld mee en de werkgever bleef met zijn schade achter.

Is uw personeelshandboek wel voldoende toereikend om een werknemer te ontslaan bij een situatie als deze?

Mocht u vragen hebben of een advies wensen over het arbeidsrecht, neem dan contact op met onze arbeidsrechtadvocaten:

In Amsterdam: mr. C. Hofmans, onder telefoonnummer 020 – 792 01 22. Indien u liever een e-mail stuurt, dan kan dat uiteraard ook. U kunt uw e-mail versturen naar: info-amsterdam@ckh-advocaten.nl.

In Alkmaar: mr. J.W.L. Vader en mr. K. Walburg, onder telefoonnummer 072 – 511 40 32 (optie: 3 of 5). Ook in Alkmaar kunt u een e-mail versturen naar: info@ckh-advocaten.nl.

Mocht u overwegen zelf een cryptocurrency(netwerk) op te zetten, is het van groot belang vooraf de beoogde naam op beschikbaarheid te laten onderzoeken en indien beschikbaar deze naam ook als merk in het merkenregister vast te laten leggen. Daarmee kunt u een hoop ellende voorkomen. Een merkregistratie verschaft u namelijk het uitsluitend recht op grond waarvan u een derde het gebruik of de inschrijving van een merk kan verbieden als dit zonder uw toestemming gebeurt en gevaar voor verwarring bij het relevante publiek oplevert.

Wilt u meer advies over het registreren van uw merk? Neem dan contact op met een van de medewerkers van Merkenbureau Registreermijnmerk B.V. voor vrijblijvend advies.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten