Arbeidsconflict

Home > Rechtsgebieden > Arbeidsrecht > Arbeidsconflict

AUTOMATIC HEADING

Een arbeidsconflict is een aan werk gerelateerd conflict tussen werkgever en werknemer. Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie en dat kan behoorlijke impact hebben op de werksfeer. Een arbeidsconflict kan verschillende oorzaken hebben, maar ontstaat vaak door overtreding van afspraken die zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst en ook in geval van ontslag op staande voet. Ook kan een conflict ontstaan over de functiewaardering van een werknemer. Als werknemer vindt u misschien dat u een hogere functiewaardering en daarmee een andere beloning hoort te hebben dan is vastgelegd.

Mediation

Als sprake is van een arbeidsconflict, zijn er diverse mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen om de wegen van het ontslagrecht te bewandelen, maar u kunt ook kiezen voor mediation. Bij mediation kunt u tevens (op de achtergrond) worden geadviseerd door een van onze arbeidsrechtadvocaten. De kans bestaat dat na een gesprek het arbeidsconflict uit de lucht is en de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet.

Functioneringsgesprekken vastleggen

Functionerings- en beoordelingsgesprekken die tussen partijen in het verleden zijn gevoerd, kunnen een belangrijke rol spelen bij een arbeidsconflict. Zorg er daarom altijd voor dat deze gesprekken op papier zijn vastgelegd. Dit laatste geldt voor zowel de werkgever als de werknemer.

Neem de juiste stappen, laat u bijstaan door een van onze arbeidsrechtadvocaten

Hoe moet u – werkgever óf werknemer – handelen bij een arbeidsconflict? Onderneem de juiste stappen en laat u juridisch informeren door de arbeidsrechtadvocaten van CKH Advocaten.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32