Arbeidsconflict

ARBEIDSCONFLICT

Een arbeidsconflict is een aan werk gerelateerd conflict tussen werkgever en werknemer. Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie en dat kan behoorlijke impact hebben op de werksfeer. Een arbeidsconflict kan verschillende oorzaken hebben, maar ontstaat vaak door overtreding van afspraken die zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst en ook in geval van ontslag op staande voet. Ook kan een conflict ontstaan over de functiewaardering van een werknemer. Als werknemer vindt u misschien dat u een hogere functiewaardering en daarmee een andere beloning hoort te hebben dan is vastgelegd.

Over het algemeen krijgt elke werknemer of werkgever ooit te maken met een arbeidsconflict. Dat kan ook een arbeidsconflict door ziekteverzuim zijn waar het ziekteverzuim soms direct te linken is aan een arbeidsconflict. Het is een zeer complex proces, waar zowel werkgever als werknemers goed uit willen komen. CKH Advocaten biedt u goede arbeidsconflict mediation om tot een wenselijke oplossing te komen. Deze optie is soepeler dan het pad van ontslagrecht.

 

Arbeidsconflict Mediation

U kunt bij CKH Advocaten terecht voor oplossingsgerichte arbeidsconflict mediation. Als sprake is van een arbeidsconflict, zijn er diverse mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen om de wegen van het ontslagrecht te bewandelen, maar u kunt ook kiezen voor mediation. In het geval van arbeidsconflict mediation gaat u met uw werkgever en uw advocaat in gesprek over mogelijke oplossingen die bijdragen aan uw belangen. Hierbij wordt er een rapport opgesteld om het gespreksverslag zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk bij te houden. Zwart op wit, want dit voorkomt misverstanden bij meningsverschillen naderhand.

Een arbeidsconflict ontstaat natuurlijk niet alleen tussen werkgever en werknemer, een arbeidsconflict kan ook reguleren tussen twee werknemers. In dit geval is arbeidsconflict mediation ook een mogelijkheid wanneer u er onderling niet uitkomt. Bij mediation kunt u tevens (op de achtergrond) worden geadviseerd door een van onze arbeidsrechtadvocaten. De kans bestaat dat na een gesprek het arbeidsconflict uit de lucht is en de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet.

 

Arbeidsconflict ontslag

Bent u in een situatie terecht gekomen waarbij u verplichtingen moet nakomen van uw werkgever waar u zelf niet achter staat? Dan kan een arbeidsconflict of ontslag zelfs het gevolg zijn. Soms kan een arbeidsconflict niet meer vermeden worden, omdat betrokken partijen niet in gesprek willen of kunnen gaan. In dat geval komt een arbeidsrechtadvocaat u bijstaan. In dit soort vervelende en vooral complexe situaties wilt u volledig in uw recht staan en een passende oplossing vinden. CKH Advocaten ondersteunt u hier volledig bij.

Arbeidsconflict door ziekteverzuim

Een veel voorkomend conflict is het arbeidsconflict door ziekteverzuim. Regelmatig leiden diverse arbeidsconflicten tot ziekmeldingen, omdat de werksituaties zo uit de hand lopen dat communicatie tussen partijen niet meer mogelijk is. Dit kan tot overspanning of zelfs een burn-out lijden en dat zijn natuurlijk ernstige gevolgen. CKH Advocaten staat u bij in complexe situaties waarbij het arbeidsconflict dusdanig vergevorderd is dat u er onderling niet meer uitkomt. In dergelijke situaties kan het arbeidsconflict door ziekteverzuim opgelost worden met kwalitatieve re-integratie of het beëindigen van het dienstverband.

Functioneringsgesprekken vastleggen

Arbeidsconflict mediation hoeft niet altijd nodig te zijn. Van groot belang is om bij een (naderend) arbeidsconflict, de betrokken partijen altijd een stap voor te zijn. Als u gelooft dat u in uw recht staat, is het verstandig om besproken zaken over uw functie of eventueel ontslagredenen bij te houden. Functionerings- en beoordelingsgesprekken die tussen partijen in het verleden zijn gevoerd, kunnen een belangrijke rol spelen bij een arbeidsconflict. Zorg er daarom altijd voor dat deze gesprekken op papier zijn vastgelegd. Dit laatste geldt voor zowel de werkgever als de werknemer.

Neem de juiste stappen, laat u bijstaan door een van onze arbeidsrechtadvocaten

Hoe moet u – werkgever óf werknemer – handelen bij een arbeidsconflict? Onderneem de juiste stappen en laat u juridisch informeren door de arbeidsrechtadvocaten van CKH Advocaten. Neem voor een doel- en oplossingsgericht advies contact op met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Arbeidsconflict specialisten