Home > Rechtsgebieden > Jeugdrecht > Uithuisplaatsing

In Nederland staat elk kind onder ouderlijk gezag van één of twee personen (ouders). De persoon die ouderlijk gezag over het minderjarige kind uitoefent, is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van dit minderjarige kind. Denk hierbij aan beslissingen omtrent school, gezondheid, het aanvragen van een paspoort of het openen van een bankrekening voor het kind. Of iemand automatisch het ouderlijk gezag krijgt, hangt ervan af of een kind geboren wordt in of buiten een huwelijk (of geregistreerd partnerschap).

Ondertoezichtstelling kind

Een minderjarig kind kan door een kinderrechter op verzoek van Jeugdzorg onder toezicht worden gesteld. Een rechter kan (voorlopige) ondertoezichtstelling uitspreken wanneer een kind in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd en deze bedreiging met vrijwillige hulpverlening niet kan worden weggenomen.

Uithuisplaatsing kind

Soms is een ondertoezichtstelling voor een kind niet voldoende genoeg om zijn veiligheid te waarborgen. Jeugdzorg kan in dit geval de rechtbank vragen het kind uit huis te plaatsen. Naast de ondertoezichtstelling wordt dan uithuisplaatsing door de rechtbank uitgesproken. Dit gebeurt als het in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind is en de veiligheid niet met alleen een ondertoezichtstelling is te bereiken. Jeugdzorg kan de rechtbank vragen voor uithuisplaatsing van het  kind, bijvoorbeeld als:

  • het kind wordt verwaarloosd of mishandeld;
  • de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen;
  • er te vaak ruzie is tussen ouder(s) of tussen ouders en het kind;
  • het kind gehandicapt is en de zorg te zwaar is voor de ouders.

Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen zijn. Een rechter beslist over gedwongen uithuisplaatsing.

Een uithuisplaatsing is een heel ingrijpende beslissing. Niet alleen voor de ouders, maar zeker ook voor het minderjarige kind. Door de uithuisplaatsing woont het kind immers korte of langere tijd niet meer bij zijn ouders. Een uithuisplaatsing kan een voorlopige beslissing zijn, maar het kan er ook toe leiden dat een minderjarig kind niet meer bij zijn ouders zal opgroeien, maar bij pleegouders.

Advocaat uithuisplaatsing

Ziet u zich als ouder geconfronteerd met een verzoek tot een machtiging uithuisplaatsing van (een van) uw kind(eren), aarzel dan niet en neem contact op met onze jeugdrecht advocaten. De gevolgen van een uithuisplaatsing zijn immers enorm groot. Bijstand van een advocaat jeugdrecht is dan ook van groot belang. Neemt u dan ook tijdig contact op met een van de jeugdrechtadvocaten van ons kantoor wanneer zich deze situatie voordoet.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32