Bijzonder Curator

Home > Rechtsgebieden > Jeugdrecht > Bijzonder Curator

Een bijzonder curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarig kind bij een conflict tussen ouders of voogd. Hebben ouders een conflict met elkaar – bijvoorbeeld in het kader van een echtscheiding – en komen de belangen van een kind in de knel? Dan kan een rechter een bijzonder curator benoemen. Deze curator komt op voor de belangen van een kind, zowel in als buiten de rechtszaal.

De belangen van het kind

Als de rechter voor een kind een bijzonder curator benoemt, krijgt deze een specifieke taakomschrijving mee. De rechter laat de bijzonder curator weten waarop hij specifiek moet letten. De bijzonder curator heeft een bemiddelende rol met betrekking tot het conflict en zal aan de rechter een advies geven. In het kader van het advies wordt goed gekeken naar de belangen van het kind.

Een bijzonder curator wordt niet al te snel door een rechter benoemd. Er moet echt sprake zijn van een dusdanige strijd tussen de belangen van het kind en de belangen van de ouders of voogd van het kind. Van strijd tussen ouders kan ook sprake zijn bij een co-ouderschap. Het conflict moet betrekking hebben op de verzorging en/of opvoeding en/of het vermogen van het bij het conflict betrokken kind.

Onder curatele

Verwar een bijzonder curator niet met een curator. Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen, kan de kantonrechter iemand onder curatele stellen. Wanneer iemand onder curatele wordt gesteld, wordt voor deze persoon een curator benoemd. Deze curator beslist over geld, behandeling, verzorging, verpleging of begeleiding van de betreffende persoon. Alleen meerderjarigen kunnen onder curatele worden gesteld. De bijzonder curator behartigt de belangen van minderjarigen.

De familierechtadvocaten van CKH

Bent u als ouder in een juridische procedure betrokken geraakt en bemerkt u dat de belangen van uw minderjarige kind in het gedrang zijn gekomen, neemt u dan contact op met een gespecialiseerd familierechtadvocaat van ons kantoor.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32