Bijzonder curator

Bijzonder curator

Een bijzonder curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarig kind bij een conflict tussen ouders of voogd. Hebben ouders een conflict met elkaar – bijvoorbeeld in het kader van een echtscheiding – en komen de belangen van een kind in de knel? Dan kan een rechter een bijzonder curator benoemen. Deze curator komt op voor de belangen van een kind, zowel in als buiten de rechtszaal.

De belangen van het kind

Als de rechter voor een kind een bijzonder curator benoemt, krijgt deze een specifieke taakomschrijving mee. De rechter laat de bijzonder curator weten waarop hij specifiek moet letten. De bijzonder curator heeft een bemiddelende rol met betrekking tot het conflict en zal aan de rechter een advies geven. In het kader van het advies wordt goed gekeken naar de belangen van het kind.

Een bijzonder curator wordt niet al te snel door een rechter benoemd. Er moet echt sprake zijn van een dusdanige strijd tussen de belangen van het kind en de belangen van de ouders of voogd van het kind. Van strijd tussen ouders kan ook sprake zijn bij een co-ouderschap. Het conflict moet betrekking hebben op de verzorging en/of opvoeding en/of het vermogen van het bij het conflict betrokken kind.

De taken van een bijzonder curator

Er bestaan allerlei gevallen waarbij een bijzonder curator moet optreden. Het kan zijn dat één van de ouders een bijzonder intensieve omgangsregeling wenst, maar de andere ouder het hier niet mee eens is. Hierdoor kan er een vervelende situatie tussen beide ouders ontstaan waar het kind de dupe van kan worden.

Andere situaties waarin een bijzonder curator zijn taken moet uitvoeren is bij conflicten omtrent gezag, afstamming of ondertoezichtstelling. Daarnaast kan een bijzonder curator ook ingezet worden wanneer één van beide ouders wil verhuizen naar het buitenland, waardoor het in de meeste gevallen veel lastiger wordt om een goede omgangsregeling te treffen.

De bijzonder curator jeugdzaken houdt zich bezig met bemiddeling, belangen behartigen en het beëindigen van de belangenstrijd tussen ouders/voogden. In elk geval zal de bijzonder curator jeugdzaken de minderjarige ondersteunen.

Onder curatele

Verwar een bijzonder curator niet met een curator. Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen, kan de kantonrechter iemand onder curatele stellen. Wanneer iemand onder curatele wordt gesteld, wordt voor deze persoon een curator benoemd. Deze curator beslist over geld, behandeling, verzorging, verpleging of begeleiding van de betreffende persoon. Alleen meerderjarigen kunnen onder curatele worden gesteld. De bijzonder curator behartigt de belangen van minderjarigen.

Klachten over bijzonder curator jeugdzaken

Het kan ook voorkomen dat u in zee bent gegaan met een bijzonder curator die nalatig is geweest of waarbij u twijfelt over zijn kundigheid. Het kan ook zo zijn dat de bijzonder curator jeugdzaken een advocaat is. In geval van conflict kunt u verdere stappen ondernemen samen met onze advocaat in familierecht. Er bestaat een specifieke klachtenregeling voor dergelijke zaken waarbij onze advocaat u kan ondersteunen.

De familierechtadvocaten van CKH

Wanneer u verstrengeld geraakt bent in een conflict met uw partner over de belangen van uw kind, vanwege een scheiding of een omgangsregeling, kan een familierechtadvocaat u bijstaan. Bent u als ouder in een juridische procedure betrokken geraakt en bemerkt u dat de belangen van uw minderjarige kind in het gedrang zijn gekomen, neemt u dan contact op met een gespecialiseerd familierechtadvocaat van ons kantoor.

Neem contact op met ons

Wilt u meer informatie over een bijzonder curator jeugdzaken? Of bent u in conflict over de belangen van uw kind en wilt u stappen ondernemen? Neem dan vandaag nog contact op met ons. Wij ondersteunen u graag op ieder vlak om de belangen van uw kind voorop te stellen.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Bijzonder curator specialisten