Ondertoezichtstelling

Home > Rechtsgebieden > Jeugdrecht > Ondertoezichtstelling

Een minderjarig kind kan door een kinderrechter onder toezicht worden gesteld. Een (voorlopige) ondertoezichtstelling kan door een rechter worden uitgesproken wanneer een kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en deze bedreiging met vrijwillige hulpverlening niet kan worden weggenomen.

De Jeugd- en Gezinsbeschermers (voorheen Bureau Jeugdzorg)

Vaak wordt een kind onder toezicht geplaatst van de gecertificeerde instelling De Jeugd- en Gezinsbeschermers (voorheen Bureau Jeugdzorg). In het kader van de ondertoezichtstelling staat De Jeugs- en Gezinsbeschermers de ouders van het kind bij om ervoor te zorgen dat het kind (weer) in een veilige omgeving opgroeit. De ouders ontvangen een zogenoemd Plan van Aanpak waarin is opgenomen aan welke voorwaarden de ouders moeten voldoen, zodat het kind (weer) in een veilige omgeving kan opgroeien. De ouders dienen zich te houden aan dit Plan van Aanpak.

Het Plan van Aanpak is iets anders dan een ouderschapsplan. Als ouders uit elkaar gaan stellen zij een ouderschapsplan op om afspraken over de kinderen te maken. Zo bevat een ouderschapsplan bijvoorbeeld afspraken over een omgangsregeling en kinderalimentatie.

Uithuisplaatsing

Soms is een ondertoezichtstelling voor een kind niet voldoende om zijn veiligheid genoeg te waarborgen. Jeugdzorg kan in dit geval de rechtbank vragen het kind uit huis te plaatsen. Naast de ondertoezichtstelling wordt dan uithuisplaatsing door de rechtbank uitgesproken. Dit gebeurt als het in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind is en de veiligheid niet met alleen een ondertoezichtstelling is te bereiken.

Uw jeugdrechtadvocaat

Het kan zijn dat u als ouder zich niet kan vinden in een ondertoezichtstelling van uw minderjarige kind of kinderen. In dat geval is het raadzaam dat u zich laat bijstaan door een van onze jeugdrecht advocaten. De jeugdrecht advocaten van CKH zijn gespecialiseerd in het begeleiden van en het bijstaan van ouders en/of kinderen bij aangrijpende familiezaken, zoals een ondertoezichtstelling.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32