Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling

Een minderjarig kind kan door een kinderrechter onder toezicht worden gesteld. Een (voorlopige) ondertoezichtstelling kan door een rechter worden uitgesproken wanneer een kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en deze bedreiging met vrijwillige hulpverlening niet kan worden weggenomen.

Ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

Wanneer er sprake is van echtscheidingsproblematiek kan er een ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen uitgesproken worden. Dit mag echter nooit zomaar, omdat dit een inbreuk betekent op de privacy van het gezin. In uiterst ernstige gevallen komt het advies van ondertoezichtstelling bij de kinderrechter te liggen, maar deze moet uitspraken hierover wel uitgebreid motiveren. De Hoge Raad besluit of een ondertoezichtstelling echt nodig is, bijvoorbeeld wanneer het kind ernstig wordt beperkt in de ontwikkeling. Dit middel wordt enkel ingezet wanneer andere oplossingen niet meer mogelijk of genoeg zijn om het probleem op te lossen.

Voorlopige ondertoezichtstelling

In enkele gevallen is de situatie dusdanig ernstig, dat er sprake is van een crisissituatie. In dat geval kan de kinderrechter een voorlopige ondertoezichtstelling opleggen. Dit kan maximaal 3 maanden duren, waarbinnen de Raad van Kinderbescherming onderzoek doet naar de opvoedingssituatie van het kind. Wanneer blijkt dat deze situatie dusdanig verergerd is, kan de rechter uitspraak doen over een definitieve ondertoezichtstelling.

De Jeugd- en Gezinsbeschermers (voorheen Bureau Jeugdzorg)

Vaak wordt een kind onder toezicht geplaatst van de gecertificeerde instelling De Jeugd- en Gezinsbeschermers (voorheen Bureau Jeugdzorg). In het kader van de ondertoezichtstelling staat De Jeugd- en Gezinsbeschermers de ouders van het kind bij om ervoor te zorgen dat het kind (weer) in een veilige omgeving opgroeit. De ouders ontvangen een zogenoemd Plan van Aanpak waarin is opgenomen aan welke voorwaarden de ouders moeten voldoen, zodat het kind (weer) in een veilige omgeving kan opgroeien. De ouders dienen zich te houden aan dit Plan van Aanpak.

Het Plan van Aanpak is iets anders dan een ouderschapsplan. Als ouders uit elkaar gaan stellen zij een ouderschapsplan op om afspraken over de kinderen te maken. Zo bevat een ouderschapsplan bijvoorbeeld afspraken over een omgangsregeling en kinderalimentatie.

Uithuisplaatsing

Soms is een ondertoezichtstelling voor een kind niet voldoende om zijn veiligheid genoeg te waarborgen. Jeugdzorg kan in dit geval de rechtbank vragen het kind uit huis te plaatsen. Naast de ondertoezichtstelling wordt dan uithuisplaatsing door de rechtbank uitgesproken. Dit gebeurt als het in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind is en de veiligheid niet met alleen een ondertoezichtstelling is te bereiken.

Procedure ondertoezichtstelling

De procedure ondertoezichtstelling kan niet alleen het gevolg zijn van ouders of voogden die onderling een conflict hebben, het kan ook zo zijn dat zij juist te maken hebben met een moeilijk opvoedbaar kind. Wanneer één van deze situaties aan de orde is, kan de procedure van ondertoezichtstelling worden gestart. Hierbij wordt allereerst om de mening van de ouders gevraagd, maar ook kinderen van 12 jaar en ouder mogen hun mening uiten.

Zodra de kinderrechter definitief besluit dat ondertoezichtstelling noodzakelijk is, krijgt het minderjarige kind een gezinsvoogd toegewezen. Het advies en de oplossingen die zij aandraagt voor het gezin, moeten nageleefd worden. De gezinsvoogd heeft altijd het doel om toe te werken naar de ideale situatie waarin ouders weer het volledige gezag en de verantwoordelijkheid over hun kind kunnen nemen.

Uw jeugdrechtadvocaat

Het kan zijn dat u als ouder zich niet kan vinden in een ondertoezichtstelling van uw minderjarige kind of kinderen. In dat geval is het raadzaam dat u zich laat bijstaan door een van onze jeugdrecht advocaten. De jeugdrecht advocaten van CKH zijn gespecialiseerd in het begeleiden van en het bijstaan van ouders en/of kinderen bij aangrijpende familiezaken, zoals een ondertoezichtstelling.

Vraag om een adviesgesprek

Wilt u eens praten met een ervaren advocaat? Wij zijn telefonisch bereikbaar, maar u kunt ook ons contactformulier zo volledig mogelijk invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u om een adviesgesprek in te plannen.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Ondertoezichtstelling specialisten