Mededinging

Mededinging

Concurrentie is van cruciaal belang om een vrije en innovatieve markt te creëren. Dit is tevens gunstig voor de consument. Mededinging speelt hierin een sleutelrol. Het mededingingsrecht ziet er namelijk op toe dat er geen kartels worden gevormd binnen een bepaalde sector. Ook wordt ermee voorkomen dat ondernemingen misbruiken maken van hun machtspositie. Het is dan ook niet toegestaan voor ondernemingen om onderling afspraken te maken die de concurrentie geweld kan aandoen. Het recht omtrent mededinging voorkomt onder meer dat concurrentie beperkt wordt of dat deze vervalst wordt.

Wat is mededinging?

Om de vrijemarkteconomie in stand te houden, is mededinging, oftewel concurrentie, van groot belang. Wanneer er geen sprake is van concurrentie, bestaat de kans dat ondernemingen hogere prijzen gaan hanteren en dat de kwaliteit van hun producten of diensten vermindert. Het gevolg is dat de consument genoegen moet nemen met een slechte prijs-kwaliteitverhouding. Om dit te voorkomen, is de mededingingswet in het leven geroepen. Het mededingingsrecht betreft onder andere de wetgeving op het gebied van kartelvorming, stelt grenzen aan het marktgedrag en voorkomt misbruik van machtsposities en fusies.

De mededingingswet voor u als ondernemer

Als ondernemer krijgt u automatisch te maken met de mededingingswet. Het is belangrijk dat u de mededingingsregels niet overtreedt, anders krijgt u te maken met hoge boetes. Echter, omdat het mededingingsrecht zo groot is, is de kans aanzienlijk dat u niet alle regels kent. U loopt dan het risico dat u de regels onbewust overtreedt.

Blijf binnen de grenzen van het mededingingsrecht

Het in strijd handelen met het mededingingsrecht kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw onderneming. U kunt worden aangeschreven door een concurrent of de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM richt zich niet alleen op grote multinationals, maar ook op kleinere ondernemingen. Het is daarom van groot belang dat u binnen de grenzen blijft van het mededingingsrecht.

Deskundig advies over de mededingingswet

Het team van CKH Advocaten begrijpt dat het mededingingsrecht complex kan zijn. Om er zeker van te zijn dat u binnen de regels van de mededingingswet blijft, kun u een beroep doen op onze kennis. We vertellen u graag waar u op moet letten bij het sluiten van o.a. verticale overeenkomsten of welke mededingingsregels er spelen binnen verschillende branches, zoals de e-commerce.

Uw mededingingsrecht advocaat

Heeft u zelf schade geleden als gevolg van een inbreuk op het mededingingsrecht door uw concurrent? Of wilt u er zeker van zijn dat u zelf niet de mededingingsregels overtreedt? Het team van CKH Advocaten geeft aan wat de grenzen zijn van het mededingingsrecht om zo boetes en claims te voorkomen. 

De in het mededingingsrecht gespecialiseerde advocaten van CKH adviseren en begeleiden u onder meer bij:

  • procedures bij boeteoplegging door de ACM of de Europese Commissie (EC);
  • opstellen van beleid om boetes te voorkomen;
  • opstellen en controleren van (selectieve) distributieovereenkomsten;
  • begeleiden van fusies en overnames en aanmelding bij de ACM en de EC.

Neem gerust contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Mededinging specialisten