Mededinging

AUTOMATIC HEADING

Het mededingingsrecht ziet erop toe dat ondernemingen geen kartels vormen of misbruik maken van hun machtspositie om zo de concurrentie tegen te gaan. Concurrentie is belangrijk voor een vrije en innovatieve markt en gunstig voor de consument. Het is daarom verboden om afspraken te maken die de concurrentie geweld aan doen. Het mededingingsrecht moet immers voorkomen dat de concurrentie wordt beperkt of vervalst door afspraken tussen ondernemingen (kartel) of misbruik wordt gemaakt van de machtspositie van grote en sterke ondernemingen.

Om een voorsprong te krijgen en te behouden op concurrenten zoeken veel ondernemers de grenzen van het mededingingsrecht op. Veel ondernemers weten echter niet dat zij de mededingingswet overtreden.

Blijf binnen de grenzen van het mededingingsrecht

Het in strijd handelen met het mededingingsrecht kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw onderneming. U kunt worden aangeschreven door een concurrent of de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM richt zich niet alleen op grote multinationals, maar ook op kleinere ondernemingen. Het is daarom van groot belang dat u binnen de grenzen blijft van het mededingingsrecht.

Uw mededingingsrecht advocaat

Heeft u zelf schade geleden als gevolg van een inbreuk op het mededingingsrecht door uw concurrent? Of wilt u er zeker van zijn dat u zelf niet de mededingingsregels overtreedt? Het team van CKH Advocaten geeft aan wat de grenzen zijn van het mededingingsrecht om zo boetes en claims te voorkomen.

 

De in het mededingingsrecht gespecialiseerde advocaten van CKH adviseren en begeleiden u onder meer bij:

  • procedures bij boeteoplegging door de ACM of de Europese Commissie (EC);
  • opstellen van beleid om boetes te voorkomen;
  • opstellen en controleren van (selectieve) distributieovereenkomsten;
  • begeleiden van fusies en overnames en aanmelding bij de ACM en de EC.

Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. E. Hoekstra

Advocaat

CKH Advocaten Hoorn

mr. K. Meijer

Advocaat

Bel ons direct! 072 511 40 32