Cameratoezicht en de AVG

Cameratoezicht en de AVG

 

Wij schreven er al eens eerder over: is filmen in het openbaar toegestaan? Sinds de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt ons nu ook vaak de vraag gesteld of het onder de AVG is toegestaan om camera’s op te hangen om diefstal en inbraak te voorkomen. Niet een onbelangrijke vraag, omdat camera’s steeds vaker worden ingezet om eigendommen te beveiligen. In deze blog leest u aan welke voorwaarden cameratoezicht moet voldoen.

Algemene verordening gegevensbescherming
Het vastleggen van (het portret van) personen is een verwerking van persoonsgegevens en moet voldoen aan de eisen die de AVG hieraan stelt. Voor de verwerking van persoonsgegevens moet allereerst een rechtsgrond aanwezig zijn. De AP heeft onlangs aangegeven dat voor cameratoezicht een gerechtvaardigd belang kan bestaan, ook wanneer (een deel van) de openbare weg wordt gefilmd. Deze rechtsgrond staat vermeld in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Gerechtvaardigd belang
Het beschermen van eigendommen en/of het voorkomen van diefstal is een gerechtvaardigd belang. Het is dus niet nodig om toestemming te vragen van de personen die in beeld komen. Toestemming vragen is zelfs onverstandig, omdat degenen die toestemming hebben gegeven, die toestemming weer kunnen intrekken. In dat geval is het (in beginsel) niet meer mogelijk om terug te vallen op de grondslag van het gerechtvaardigd belang.

Noodzakelijk
Er moet ook zijn voldaan aan de eisen van de noodzakelijkheid. Zo dient de inbreuk op het recht op bescherming van persoonsgegevens in verhouding te staan tot het met het cameratoezicht te dienen doel. Cameratoezicht in een pashokje, kleedkamer, toilet of hotelkamer zal in de regel niet proportioneel zijn, omdat betrokkenen in deze situatie ervan uit mogen gaan onbespied te zijn.

Daarnaast moet het cameratoezicht de juiste manier zijn om de eigendommen te kunnen beveiligen. Of zijn er nog andere (minder zware) manieren om hetzelfde doel te bereiken? Als het doel van het cameratoezicht is om de diefstal te voorkomen, dan moet dat doel dus niet op een andere (minder vergaande) manier bereikt kunnen worden. Het is denkbaar dat eerdere incidenten aanleiding hebben gegeven om cameratoezicht in te zetten, omdat andere beveiligingsmaatregelen geen soelaas hebben geboden.

Informatieplicht
Een volgend uitgangspunt is dat onder de AVG strenge informatieverplichtingen gelden. Zo moeten degenen die gefilmd zijn, gewezen worden op hun rechten, waaronder het recht op inzage, wijziging of verwijdering van de camerabeelden. Het strekt daarom tot de aanbeveling om een bordje te plaatsen waarop wordt verwezen naar een specifieke website met een privacy statement.

Advocaat privacyrecht
Bent u nu van plan om zelf een camera op te hangen om uw eigendommen te beschermen? Dan zult u moeten nagaan of u daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw privacy advocaat de heer mr. S.R. van der Boom via 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 2) of per e-mail: vanderboom@ckh-advocaten.nl.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten