Privacy Statement

Home > Rechtsgebieden > Privacyrecht & IT-Recht > Privacy Statement

AUTOMATIC HEADING

Heeft u al een privacy statement op uw website gepubliceerd? Zo nee, doe dit dan zo snel mogelijk. Zo ja, laat uw privacy statement updaten. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens is het namelijk verplicht om informatie te verstrekken over hoe u persoonsgegevens verwerkt en opslaat. Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens, waardoor organisaties nog transparanter moeten omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Personen krijgen daarbij bovendien meer zeggenschap over de manier waarop hun gegevens worden verwerkt.

Wat moet in het privacy statement?

De informatieplicht is onder de AVG behoorlijk uitgebreid. In het privacy statement moet namelijk in ieder geval de volgende informatie zijn opgenomen:

  • Naam en contactgegevens van de verwerker en, indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (privacy officer);
  • Verwerkingsdoeleinden;
  • Belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (privacyterm voor de organisatie die persoonsgegevens verwerkt);
  • Indien van toepassing: ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
  • Als gegevens worden doorgegeven naar buiten de EU: welke maatregelen zijn genomen om de privacy in het land buiten de EU te waarborgen;
  • Rechten van de personen.

Pas op met een privacy statement generator

Wees voorzichtig met het gebruik van een privacy statement generator. De meeste generatoren gaan nog alleen uit van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bovendien zijn privacy statement generatoren niet geënt op uw branche of specialiteit.

Uw privacyrecht advocaat

Meer weten? Neem contact op met CKH Advocaten. De privacy specialisten van CKH Advocaten hebben ruime ervaring in het opstellen van privacy statements. Het opstellen van een privacy statement vergt namelijk kennis van complexe privacy wetgeving en jurisprudentie. Bovendien is het opstellen van een privacy statement maatwerk. Zo zorgen de privacyrecht advocaten van CKH ervoor dat u transparant bent over de wijze waarop u persoonsgegevens verwerkt en kunt u zich richten op de groei van uw onderneming. Dat werkt wel zo prettig.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Meijer

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32