Gezag: wat houdt het precies in en welke ouder heeft het?

Gezag: wat houdt het precies in en welke ouder heeft het?

In de praktijk zien wij dat er wel eens onduidelijkheid is over wat het gezag over een minderjarig kind precies inhoudt.

Gezamenlijk gezag

Uitgangspunt in Nederland is in beginsel gezamenlijk gezag. Ouders krijgen automatisch het gezamenlijk gezag indien zij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan en niet onder curatele staan. Indien partijen niet zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan ligt het gezag automatisch bij de meerderjarige moeder, indien zij niet onder curatele staat.

Indien partijen niet zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, is het advies om spoedig het gezamenlijk gezag aan te vragen voor beide ouders. Dit kan door online via onderstaande link bij de rechtbank worden aangevraagd door in te loggen met DigiD.

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/gezag/Paginas/Gezamenlijk-gezag-formulier.aspx

In de praktijk zien wij vaak dat ouders wel zorgdragen voor erkenning van het kind maar dat het gezamenlijk gezag niet altijd wordt aangevraagd, meestal vanwege het feit dat ouders hier niet van op de hoogte zijn. Bij uiteengaan van de ouders levert dit vaak problemen op. De niet-gezaghebbende ouder wenst dan graag alsnog gezamenlijk gezag aan te vragen waaraan de gezaghebbende ouder niet altijd meewerkt.

Wat houdt het gezag nu eigenlijk precies in?

De persoon die gezag over het minderjarige kind uitoefent, is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het minderjarige kind. Denk hierbij aan beslissingen omtrent school, medische aangelegenheden, het aanvragen van een paspoort of het openen van een bankrekening. Indien er sprake is van eenhoofdig gezag hoeft ook geen toestemming aan de niet-gezaghebbende ouder te worden gevraagd voor bijvoorbeeld een vakantie.

Gezamenlijk gezag als uitgangspunt

Zoals eerder aangegeven, is gezamenlijk gezag het uitgangspunt. Mocht de vader bijvoorbeeld alsnog het gezamenlijk gezag willen verkrijgen, maar de moeder weigert om haar medewerking hieraan te verlenen, zal er door de vader een gerechtelijke procedure gestart moeten worden. Afhankelijk van de omstandigheden zal het verzoek omtrent gezamenlijk gezag al dan niet door de rechtbank worden toegewezen.

Eenhoofdig gezag

Op grond van artikel 1:253n jo 1:251a BW kan de rechter bepalen dat het gezag over het kind aan één ouder toekomt indien:

1. er een onaanvaardbaar risico bestaat dat het kind klem of verloren zou raken tussen beide ouders waarbij er geen verwachting is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering optreedt, of

2. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Conclusie: het welzijn van het kind staat voorop

Wat van groot belang is en blijft, is dat ouders het welzijn van hun kind(eren) op de eerste plaats zetten. Daarbij is het van belang dat, indien dit mogelijk is, zij in goede harmonie afspraken met elkaar kunnen maken over het kind / de kinderen. Lukt dit niet en raakt het kind / de kinderen klem te zitten tussen beide ouders dan kan de rechter aanleiding zien om het eenhoofdig gezag uit te spreken.

Indien er zich een geschil over het gezag voordoet, is er sprake van verplichte procesvertegenwoordiging. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een procedure betreffende eenhoofdig gezag, gezamenlijk gezag of vervangende toestemming met betrekking tot de inschrijving school van een minderjarig kind. In deze gevallen is het raadzaam om advies in te winnen bij een gespecialiseerde familierechtadvocaat van CKH Advocaten.

U kunt met uw vragen die betrekking hebben op het gezag, of andere vragen betreffende het familierecht, contact opnemen met ons advocatenkantoor. Mevrouw mr. K. Walburg, echtscheidingsadvocaat voorziet u graag van advies. Zij is bereiken op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 5) of per e-mail: walburg@ckh-advocaten.nl

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten