Pff gelukkig ademhalen, in Nederland is het UBO-register in 2019 pas actief

Pff gelukkig ademhalen, in Nederland is het UBO-register in 2019 pas actief

In het 1e kwartaal van 2017 is een wetsvoorstel aangaande het UBO-register ingediend. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, in het Nederlands: de uiteindelijk belanghebbende (hierna: UBO). Op 20 april 2018 heeft minister van Financiën, W.B. Hoekstra een brief naar de Tweede Kamer verstuurd dat het UBO-register wordt geïmplementeerd in 2019 in plaats van in de zomer van 2018.

Wat is een UBO?
In de Wet ter Voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) wordt UBO als volgt gedefinieerd:

Een natuurlijk persoon die aan een of meerdere van de volgende kenmerken voldoet:

  • Een direct of indirect belang van meer dan 25% in het kapitaal van een onderneming;
  • Meer dan 25% van de stemrechten in de algemene vergadering;
  • Begunstigde van minimaal 25% van het vermogen van een onderneming of trust onderneming;
  • Bijzondere zeggenschap over minimaal 25% van het vermogen van de entiteit.

Bestuurders van BV’s, NV’s, stichting, verenigingen, coöperatie en maatschappen worden meegenomen in het UBO-register. Dit geldt eveneens voor Europese economisch samenwerkingsverbanden alsmede Europese naamloze en coöperatieve vennootschappen. Gelukkig worden de pensioengerechtigden in een pensioenfonds niet meegenomen. Met uitzondering van een fonds dat met een bepaald doel is opgericht voor een kleine groep mensen. Een welgestelde familie die haar pensioen in een fonds heeft zitten, wordt wel meegenomen in het UBO-register.

Wat is het UBO-register?
Een UBO dient zich te registeren in een openbaar register dat wordt beheerd door Kamer van Koophandel (KVK).

Het UBO-register wordt in eerste instantie toegankelijk voor door de overheid aangewezen instellingen. Dit zullen advocaten, accountants en notarissen zijn. Hoewel er geruchten gaan dat het geheel openbaar wordt.

Het UBO-register heeft als doel bestrijding van organisaties, die gefinancierd worden met terroristische gelden.

Gevolgen van het UBO-register
Het UBO-register vermeldt dus gegevens van natuurlijke personen. Verwacht wordt dat men in het openbaar register beperkte NAW gegevens (naam, geboortedatum, nationaliteit en woonplaats) gaat vinden. Ook de aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belangen worden doorgegeven.

Door het hebben van deze set gegevens is het voor kwaadwillende personen een eitje om deze gegevens te misbruiken voor diensten waar we geen toestemming voor willen geven. Denk bijvoorbeeld aan identiteitsfraude, chantage, kidnapping en andere strafbare feiten.

Zit men op een UBO-register te wachten?
Sinds de aankondiging van het openbaar register is er veel kritiek, met name op het gebied van privacy. Er zijn wel wat privacy waarborgen ingebouwd, zijnde:

  • degene die inzage wil, betaalt een vergoeding; Voor een KvK uittreksel betaalt men ook al een vergoeding.
  • diegene die inzage wil, wordt geregistreerd; en
  • indien er risico is op bijvoorbeeld chantage, kidnapping, geweld of intimidatie worden de risico’s per individueel geval beoordeeld en wordt er gekeken of bepaalde UBO gegevens af te schermen zijn.

Uitstel van implementatie
Aanvankelijk was het de bedoeling, dat het UBO-register komende zomer zou worden ingevoerd. Vanwege de ophef in zowel Nederland als Europa heeft de minister van Financiën de implementatie van het UBO-register uitgesteld. Uitstel zal echter geen afstel worden. Het UBO-register zal er wel komen maar wanneer is nog even de vraag. Het is goed om geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen van het UBO-register.

Wilt u op de hoogte gehouden worden, neem dan contact op met onze advocaat bank- en financieel recht mr. drs. Daniëlle den Hartog onder telefoonnummer 020 – 792 01 22. Indien u liever een e-mail stuurt, dan kan dat uiteraard ook. U kunt uw e-mail versturen naar: info-amsterdam@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten