Stichting/Vereniging oprichten

Home > Rechtsgebieden > Ondernemingsrecht > Stichting/Vereniging oprichten

AUTOMATIC HEADING

Wilt u een bepaald maatschappelijk, sociaal of ideëel doel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heeft u daarvoor vermogen beschikbaar? Dan kunt u een stichting oprichten.

Stichting oprichten

Een stichting oprichten (oprichten stichting) gebeurt bij notariële akte. Een stichting oprichten kan door één persoon gebeuren maar ook door meerdere personen. Ook een rechtspersoon, zoals een BV of NV, kan een stichting oprichten. In de stichtingsstatuten (oprichting stichting) staan onder meer:

 • de naam van de stichting, met het woord ‘stichting’ als deel van de naam;
 • het doel van de stichting;
 • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
 • de vestigingsplaats van de stichting;
 • hoe besluitvorming plaatsvindt binnen de stichting;
 • waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Meestal staan er ook regels over de interne organisatie opgenomen in de statuten. Wilt u de statuten wijzigen, dan kan dat alleen via een notariële akte. Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Een stichting kan bijvoorbeeld ook een onderneming hebben; de winst daarvan moet worden besteed aan het doel dat de stichting nastreeft. Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur.

Vereniging oprichten

In tegenstelling tot een stichting heeft een vereniging wel leden. Een vereniging oprichten gebeurt vaak als één of meerdere personen willen samenwerken om een wens of doel te bereiken. Bijvoorbeeld om samen te sporten of muziek te maken.

Wat komt er kijken bij een vereniging oprichten?

 • Een vereniging heeft tenminste twee leden.
 • De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering.
 • De leden hebben normaliter allemaal één stem op de ledenvergadering.
 • De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit eigen leden bestaat.
 • Een bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Er zijn twee soorten verenigingen: met en zonder volledige rechtsbevoegdheid. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn de bestuurders in principe niet privé aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de vereniging. Een dergelijke vereniging moet worden opgericht bij notariële akte. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet zich ook inschrijven in het Handelsregister. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is een vereniging die niet bij notariële akte is opgericht. De bestuurders zijn privé aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de vereniging. We noemen dat ook wel een informele vereniging of feitelijke vereniging. Overigens komt het begrip ‘feitelijke vereniging’ uit het Belgisch recht.

Er zijn overigens de nodige varianten; de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn varianten van de vereniging waarvoor aanvullende regels gelden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een vereniging van eigenaars (VvE).

Uw advocaat ondernemingsrecht

Een stichting of vereniging beginnen of oprichten? Laat je dan goed voorlichten. De ondernemingsrechtadvocaten van CKH staan u in ieder geval graag met raad en daad bij wanneer u besluit tot de oprichting van een stichting of vereniging.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. E. Hoekstra

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32