BV oprichten

AUTOMATIC HEADING

Als u een bedrijf opricht, kunt u kiezen voor de BV als rechtsvorm. Voordeel van de BV is dat het een rechtspersoon is, een zelfstandige entiteit. In beginsel is daardoor de privéaansprakelijkheid van bestuurders beperkt, terwijl dat bij een eenmanszaak juist wel het geval is.

Een eigen BV beginnen kan alleen, maar ook samen met anderen. Het kapitaal van een BV is onderverdeeld in aandelen, die worden gehouden door de aandeelhouders. Zij hebben de hoogste macht, soms samen met toezichthouders zoals de raad van commissarissen. De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur. Bij kleine BV’s is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder en is dan directeur én grootaandeelhouder (DGA).

Wat komt er kijken bij een eigen BV beginnen?

De belangrijkste eisen bij een BV oprichten:

  • De oprichting gebeurt via de notaris. De notaris stelt de notariële akte op met daarin de statuten.
  • U moet minstens 1 eurocent als startkapitaal in de BV storten. Dit kan met geld, maar ook in natura.
  • De notaris verzorgt meestal de inschrijving van de BV in het Handelsregister.
  • Het opstellen van een ondernemingsplan voor het verkrijgen van startkapitaal is natuurlijk ook vaak een item dat een rol speelt rondom het oprichten van de BV.

Uw BV in oprichting

Als de notaris bezig is met de voorbereiding voor de oprichting kunt u al wel met een BV aan het handelsverkeer deelnemen. De BV is dan ‘in oprichting’. Van belang is dat dit ‘in oprichting zijn’ naar buiten toe goed duidelijk wordt gemaakt. Zodra de BV definitief is opgericht, kunnen handelingen uit de oprichtingsfase worden bekrachtigd. Daarmee worden eventuele privéaansprakelijkheden voor de bestuurder(s) uit de oprichtingsfase ongedaan gemaakt. Als bestuurder kunt u overigens ook persoonlijk aansprakelijk zijn om andere redenen: als u bijvoorbeeld contracten hebt afgesloten namens de BV terwijl u wist (of kon voorzien) dat de BV hieraan niet kon voldoen. Of als u de Belastingdienst niet op tijd meldt dat u de belastingen en premies niet kunt betalen of als er uitkeringen worden gedaan waarvan u kon weten dat deze de BV in gevaar konden brengen (de uitkeringstoets).

Uw advocaat ondernemingsrecht

Een eigen BV beginnen? Laat u dus goed voorlichten wanneer u een BV wil gaan oprichten, de ondernemingsrechtadvocaten van CKH staan u graag met raad en daad bij. Zij zijn ervaren en kunnen u bijvoorbeeld ook helpen met het schrijven van een ondernemingsplan of het opzetten van een holdingconstructie. Daarbij zijn zij specialist op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. E. Hoekstra

Advocaat

CKH Advocaten Amsterdam

mr. C. Hofmans

Advocaat

CKH Advocaten Alkmaar

mr. J.W.L. Vader

Advocaat

Bel ons direct! 072 511 40 32