NV oprichten

AUTOMATIC HEADING

Een NV (Naamloze Vennootschap of Naamloos vennootschap) is een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen, net als bij een BV. Wat is dan het verschil? Waarom zou u een eigen NV beginnen? Het grootste verschil is dat een NV niet alleen aandelen op naam kent (zoals een BV), maar ook aandelen die vrij verhandelbaar zijn op de beurs (aandelen aan toonder). Een BV kent daarentegen alleen maar aandelen op naam, die alleen via de notaris overdraagbaar zijn. Verschil is ook dat een BV eigenlijk geen minimumkapitaal meer kent, terwijl het verplichte aandelenkapitaal bij een NV minimaal 45.000 euro bedraagt.

Met eigen bedrijf naar de beurs

Een eigen NV beginnen is vooral interessant voor ondernemers die met een groot bedrijf naar de beurs willen gaan. Anders is kiezen voor een BV veel voordeliger, omdat voor het oprichten van een BV geen startkapitaal nodig is. Bij een NV oprichten geldt dat dus wel. Een eigen NV beginnen kan overigens ook door één persoon gebeuren, het is niet noodzakelijk dat dit samen met anderen gebeurt.

Hoezo naamloos?

Waar slaat ‘naamloos’ op, in naamloos vennootschap? Dit slaat terug op het feit dat bij een NV geen register van aandeelhouders moet worden opgesteld. De vennootschap is dus naamloos, een naamloze of naamloos vennootschap zogezegd. Bij een BV staan de aandelen juist op naam en zijn alle aandeelhouders bekend. De NV is dus vooral geschikt voor grootschalig aandeelhouderschap, omdat een aandeelhouder c.q. vennoot van een NV in principe anoniem blijft. Indien de aandelen ‘aan toonder’ zijn, kan het zelfs voorkomen dat de vennootschap of het bestuur niet eens alle vennoten of aandeelhouders bij naam kent. Dan is het met recht een naamloos vennootschap te noemen.

Voor een NV oprichten gelden verder vrijwel dezelfde eisen als bij het oprichten van een BV.

Uw advocaat ondernemingsrecht

Een eigen bedrijf beginnen in de vorm van een NV? Laat u dan goed voorlichten. De ondernemingsrechtadvocaten van CKH staan u in ieder geval graag met raad en daad bij wanneer u besluit tot de oprichting van een NV. Zij zijn ervaren en kunnen u bijvoorbeeld ook helpen met (het voorbereiden van) een beursintroductie.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. E. Hoekstra

Advocaat

CKH Advocaten Amsterdam

mr. C. Hofmans

Advocaat

CKH Advocaten Alkmaar

mr. J.W.L. Vader

Advocaat

Bel ons direct! 072 511 40 32