Home > Rechtsgebieden > Sportrecht > Stadionverboden

AUTOMATIC HEADING

In Nederland zijn verschillende soorten stadionverboden. Het Openbaar Ministerie (OM), de KNVB en de gemeente kunnen een stadionverbod opleggen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Soorten stadionverboden

Een supporter die in of rond een stadion in strijd handelt met de Standaardvoorwaarden van de KNVB of het Wetboek van Strafrecht, wordt aangehouden. Als het OM besluit te vervolgen, kan dit leiden tot een stadionverbod, boete of zelfs gevangenisstraf. De KNVB kan daarnaast ook een stadionverbod opleggen wanneer een supporter in strijd handelt met de Standaardvoorwaarden, zelfs als de betreffende supporter niet strafrechtelijk wordt vervolgd.

Standaardvoorwaarden KNVB

De Standaardvoorwaarden van de KNVB bepalen dat het verboden is om zich in het stadion te gedragen op een manier die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Daarnaast is het verboden om enig gevaar voor de gezondheid en/of veiligheid van de supporter zelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen. De Standaardvoorwaarden van de KNVB zijn van kracht indien de supporter in het bezit is van een toegangs- of seizoenkaart.

Geen toegangsbewijs en toch een stadionverbod?

Het kan ook zo zijn dat de Standaardvoorwaarden niet van toepassing zijn. Dit is het geval als de persoon die zich schuldig maakt aan voetbalgerelateerd wangedrag zich niet in en/of rondom het stadion bevindt en/of als de persoon niet in het bezit is van een toegangs-of seizoenkaart. In dat geval kan een stadionverbod worden opgelegd op grond van de volmacht die is verstrekt door de Nederlandse Betaald Voetbal Organisaties. Dit betekent dat de KNVB toestemming heeft gekregen van de Betaald Voetbal Organisaties om stadionverboden op te leggen zelfs wanneer iemand niet in het bezit is van een toegangs-of seizoenkaart.

Altijd in beroep gaan bij de Commissie Stadionverboden

Een stadionverbod wordt snel opgelegd en kan verstrekkende gevolgen hebben. De duur van een stadionverbod op grond van de Standaardvoorwaarden van de KNVB of de Volmacht is minstens twaalf maanden. Bovendien kan de KNVB een boete opleggen.

Het is aan te raden altijd in beroep te gaan tegen een stadionverbod. De KNVB legt namelijk in veel gevallen klakkeloos stadionverboden op, zelfs als er geen of onvoldoende bewijs is dat u zich heeft schuldig gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag.

Uw sportrechtadvocaat gespecialiseerd in het aanvechten van stadionverboden

De sportrechtadvocaten van CKH staan u bij als u een stadionverbod is opgelegd. De sportrechtadvocaten hebben veel stadionverboden aangevochten en kennen de regels van de KNVB als geen ander. Neem daarom contact op met CKH Advocaten. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden om een stadionverbod aan te vechten.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. E. Hoekstra

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. K. Meijer

Advocaat

Bel ons direct! 072 511 40 32