Tuchtrecht

Tuchtrecht

Sportrecht en tuchtrecht gaan vrijwel altijd hand in hand. Wie topsport of amateursport beoefent, krijgt namelijk automatisch te maken met het tuchtrecht. Alle nationale en internationale sportbonden hebben eigen regels. Aan deze regels, het tuchtrecht, moeten de sportbeoefenaars zich houden, zelfs als je Messi of Ronaldo heet. Voor hen gelden ook gele kaarten, rode kaarten, schorsingen, et cetera.

Ook in een groot aantal overige beroepen speelt het tuchtrecht vaak een grote rol. Bij een geschil met betrekking tot tuchtrecht biedt CKH gedegen advies van een bevlogen tuchtrecht advocaat.

Wat houdt tuchtrecht in?

Tuchtrecht omschrijft de regels en voorwaarden die erop toezien dat mensen met bepaalde beroepsstandaarden zich houden aan de gedragsregels van dit beroep. Met name in bepaalde sectoren komt tuchtrecht om de hoek kijken. Denk aan medische beroepen, advocatenkantoren, notarissen, in accountancy en in de sport. Al deze beroepen staan ingeschreven in het BIG-register.

Houdt een beroepsbeoefenaar zich niet aan de tuchtregels die beschreven worden in de wet en het BIG-register? Dan lopen zij het risico op een tuchtklacht. Uw tuchtrecht advocaat van CKH geeft gedegen advies over uw rechten en plichten binnen het tuchtrecht en over het BIG-register.

Wat staat er in het BIG-register?

In het BIG-register staan alle geregistreerde beroepsgroepen waarvoor een tuchtmaatregel is opgelegd. Dit kan zowel in Nederland zijn als in het buitenland. Wanneer dit gebeurt, wordt de betreffende zorgverlener door het BIG-register geïnformeerd. Welke gevolgen hieraan vastzitten en of de persoon zijn beroep nog mag blijven uitoefenen wordt bepaald door de Wet BIG en het tuchtcollege.

Tuchtcollege en tuchtcommissie

Wanneer er een tuchtklacht ontstaat, wordt deze behandeld door een samengesteld tuchtcollege. Een tuchtcollege bestaat uit onafhankelijke rechterlijke organen, waaronder juristen, die mogen oordelen over tuchtzaken. Vaak wordt een klacht welke slaat op het tuchtrecht eerst behandeld door een regionaal tuchtcollege. In beroep gaan kan vervolgens bij een centraal tuchtcollege samen met uw bevlogen tuchtrecht advocaat van CKH.

Tuchtrecht en doping

Het tuchtrecht speelt een grote rol binnen de internationale en nationale sportwereld en daarmee gaan grote belangen gepaard. Of een bepaalde speler wel of niet kan meedoen aan een wedstrijd kan op zowel professioneel als amateurniveau veel uitmaken. En dat geldt uiteraard ook voor sporters die individueel deelnemen aan wedstrijden, zoals wielrenners, gymnasten of tennissers.

Dopingaspecten spelen hierbij daarbij vaak een rol. Het tuchtrecht wordt steeds meer beheerst door doping, dopinggebruik en drugsgebruik. Dat maakt het tuchtrecht interessant, maar vooral ook ingewikkeld. Het vergt specialistische kennis en ervaring van de advocaat die een sporter, club of zorgverlener bij kan staan.

Het belang van een goede tuchtrecht advocaat

Sportrecht en tuchtrecht gaan hand in hand, het is daarom belangrijk dat u kiest voor een goede tuchtrecht advocaat met zowel ervaring in de sport als met dit ingewikkelde rechtsgebied. Onze advocaten zijn zeer bevlogen en hebben meerdere malen voor grote tuchtzaken gestaan.

Het specifieke rechtsgebied is al lastig voor alle partijen, zowel voor de aanklager als de verweerder. Een tuchtrecht advocaat informeert u als ervaren professional specifiek over al uw rechten en plichten. Hij zorgt ervoor dat u het juiste pad kiest in het verweer en stevig in uw schoenen staat met gegronde argumenten.

Onze advocaten beschikken over uitstekende onderhandelvaardigheden, kennis van- en ervaring met tuchtrecht van diverse sportbonden en treden altijd doelgericht op.

Maak een afspraak met uw sportrecht- en tuchtrecht advocaat van CKH

De sport- en tuchtrechtadvocaten van CKH zijn ervaren in het tuchtrecht en het adviseren en procederen professioneel en betrouwbaar in uw belang. Regelmatig zijn onze sportrechtadvocaten betrokken bij geruchtmakende tuchtzaken.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Tuchtrecht specialisten