Sponsoringrecht

Sponsoringrecht

Wanneer u een sponsorcontract heeft ondertekend, krijgt u automatisch te maken met het sponsoringrecht. Al sinds jaar en dag is sponsoring niet meer weg te denken uit de sport. Zo is Rolex de officiële ‘time keeper’ van het welbekende tennistoernooi Wimbledon en is Heineken al tijden de sponsor van de Formule 1. Bekende merken worden op deze manier immers goed in beeld gebracht gedurende een sportwedstrijd. Sponsoring vormt dan ook een uitstekend middel om de prominente positie van het merk en daarmee de onderscheidende kracht van de onderneming te vergroten.

Akkoord gaan met een sponsorcontract betekent echter wel dat u te maken krijgt met talloze (soms ingewikkelde) regels en diverse partijen. Onze advocaten kunnen u dankzij hun jarenlange ervaring met diverse sponsoren en sportclubs goed adviseren over uw rechten en plichten binnen het sponsoringrecht.

Sponsoringrecht en sponsorcontracten

Om misverstanden te voorkomen legt u verschillende afspraken vast in een sponsorcontract. Dit contract komt veelal tot stand in samenspraak met de betrokken partijen en beslaat alle informatie die van belang is voor de deal. Het is bij het vastleggen van sponsorcontracten zaak dat u deze altijd laat controleren door een specialist met verstand van contractenrecht. U moet er namelijk rekening mee houden dat iedere partij op zijn eigen manier wil profiteren van het contract.

Het gezegde ‘voor wat hoort wat’ moet u hier dan ook zeker niet uit het oog verliezen. Een advocaat met een hoge mate van expertise in sponsorovereenkomsten en overige gelijkwaardige contracten kan u hierover goed adviseren. Een sponsorcontract opstellen doet u dan ook het beste samen met uw advocaat sponsoringrecht.

Wie zijn er betrokken bij een sponsorcontract?

Bij een sponsorcontract zijn vaak meerdere partijen betrokken. Het is veelal geen simpele deal die binnen één dag staat. Belangrijk is vooral dat de overeenkomst op de juiste manier tot stand komt en alle belangrijke partijen betrokken worden. Dit zijn vaak de gemeente, de bond, de evenementenlocatie(s), organisatoren van evenementen, penningmeesters, de betreffende sport(st)er en/of de vereniging zelf.

Hoe komt een sponsorcontract tot stand?

Om een contract met een sponsor te kunnen afsluiten moet er altijd rekening gehouden worden met regels van bovenaf. Zo gelden er vanuit de bond of de gemeente vaak bepaalde regels waaraan de sponsor en de sporter, het bedrijf of organisator van een evenement zich moeten houden. Bij sport is er altijd sprake van een bond. Zij stellen regels op waar aaneengesloten verenigingen en sporters zich aan moeten houden.

Daarnaast moet er alvorens er een sponsorcontract wordt ondertekend, onderzocht worden of er intern voldoende draagkracht is voor sponsoring. Er moet bepaald worden wie er met sponsoren mag onderhandelen, wie goedkeuring geeft voor bepaalde afspraken of deals en welke tegenprestaties relevant zijn.

Sponsorcontract opstellen met een ervaren advocaat

Bij een sponsorcontract opstellen komt dus nogal wat kijken. Laat u daarom altijd goed adviseren door een bevlogen advocaat die weet waar hij op moet letten. De in sponsoringrecht gespecialiseerde advocaten van CKH houden zich veel bezig met het onderhandelen en vastleggen van sponsoring deals- en overeenkomsten. Sponsoring gaat gepaard met grote belangen die goed beschermd moeten worden. Door goede afspraken te maken, deze vast te leggen en de kennis van een advocaat in te zetten worden misverstanden voorkomen.

Hoe werkt een sponsorcontract opstellen?

Bij het opstellen van een sponsorovereenkomst worden de volgende zaken meegenomen:

  • De betrokken contractpartijen (bond, gemeente, penningmeester, gesponsorde partij enzovoorts)
  • Geldigheidsduur van het sponsorcontract
  • Algemene voorwaarden
  • Vastgestelde sponsorbedragen of -dienstverlening
  • Tegenprestaties van de gesponsorde partij
  • Evaluatiemogelijkheden en -momenten
  • Ontbindende factoren

Onze advocaat sponsoringsrecht ondersteunt

De sportrechtadvocaten van CKH Advocaten hebben door de jaren heen hun strepen verdiend in het opstellen van- en het onderhandelen over sponsorcontracten. Indien de situatie daar om vraagt, zijn de sportrechtadvocaten van CKH tevens zeer bedreven in succesvol procederen.

De sponsoringrecht advocaten van CKH houden zich dus bezig met alle facetten in- en bij het begeleiden van sponsordeals. Dit kan zijn het opstellen van contracten, procederen of adviseren. Onze sportrechtadvocaten begeleiden u met een hoge mate van betrokkenheid en bevlogenheid, geheel in uw belang.

Meer informatie over sponsoringrecht of direct een consult inplannen met een advocaat?

Laat ons weten waar wij u mee kunnen helpen. Onze advocaten staan gegarandeerd voor u klaar met een gepast advies over uw sponsoring vraagstuk.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Sponsoringrecht specialisten