OR & Medezeggenschap

Home > Rechtsgebieden > Arbeidsrecht > OR & Medezeggenschap

AUTOMATIC HEADING

Een werkgever kan op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), ook wel Wet ondernemingsraad genoemd, worden verplicht een ondernemingsraad in te stellen als hij meer dan vijftig werknemers in dienst heeft. Reden van deze zogenoemde medezeggenschap is om werknemers tot op zekere hoogte te betrekken bij de onderneming waarvoor zij werken. Medezeggenschap betrekt in feite werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming en dus van de werkgever. Via deze medezeggenschap kunnen werknemers ook invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming. Tegelijkertijd ontvangt de werkgever, als bijkomend (positief) effect, belangrijke informatie vanaf de werkvloer, dat weer te gebruiken is voor het te voeren beleid. De ondernemingsraad is dus een belangrijk onderdeel van de medezeggenschap van de onderneming.

Rechten van de Ondernemingsraad (OR)

De OR en de ondernemer overleggen periodiek met elkaar, waarbij partijen elkaars sparringpartner zijn. Enerzijds denkt de OR mee met de ondernemer in de besluitvorming, anderzijds is de OR de vertegenwoordiger van de werknemers. Op basis van de WOR spelen er voor de OR verschillende rechten voor een goede medezeggenschap. De ondernemer moet in ieder geval overleg voeren met de OR en de benodigde informatie te verstrekken. Ook moet de ondernemer tijdig advies vragen en/of instemming vragen bij voorgenomen besluiten over belangrijke financieel-economische of bedrijfsorganisatorische onderwerpen en/of op het gebied van het sociale beleid van de onderneming.

 

De ondernemingsraad (OR) wordt in principe gevormd door minimaal drie personen; meestal wordt een oneven aantal aangehouden om een eventuele patstelling te voorkomen. Leden van een ondernemingsraad moeten minimaal een jaar bij de werkgever werkzaam zijn (geweest). Zij krijgen in ieder geval van de werkgever, op grond van de wet, de gelegenheid om tijdens het werk bij elkaar te komen en scholing te krijgen, maar ze kunnen ook aanspraak maken op een vergoeding voor eventuele noodzakelijke kosten om hun adviestaak te realiseren.

De arbeidsrechtadvocaten van CKH Advocaten

Meer weten over de positie van een ondernemingsraad en haar rechten? Vraagt het de arbeidsrechtadvocaten van CKH Advocaten.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32