Arbeidsvoorwaarden & Personeelsreglementen

Arbeidsvoorwaarden & Personeelsreglementen

Arbeidsvoorwaarden, zoals opgenomen in een arbeidsovereenkomst, en/of personeelsreglementen zijn afspraken tussen werkgever en werknemer waaruit bepaalde rechten en of plichten over en weer voortvloeien. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de hoogte van het salaris of de omvang van het dienstverband, maar ook op de onkostenvergoeding voor dienstreizen of beroepsopleidingen. Kortom, voorwaarden waarop de werkzaamheden worden verricht en die in zowel een arbeidsovereenkomst als personeelsreglementen terugkomen en van belang zijn bij een eventuele wijzigingen en of een mogelijk arbeidsconflict.

Primaire arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn onmisbaar in een arbeidsovereenkomst. Hierin worden de belangrijkste zaken besproken tussen werknemer en werkgever. Voorwaarden met betrekking tot de kern van de arbeidsovereenkomst zijn de hoofdlijn. Primaire arbeidsvoorwaarden die min of meer de meest essentiële zaken betreffen waar partijen belang bij hebben en afspraken over hebben gemaakt. Onder deze primaire arbeidsvoorwaarden vallen het salaris, de arbeidsduur, vakantiedagen, et cetera.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voor veel werknemers bijna net zo belangrijk. Zaken die meer een variabel en incidenteel karakter hebben, worden ook wel secundaire arbeidsvoorwaarden genoemd. Een veelvoorkomend voorbeeld van secundaire arbeidsvoorwaarden is thuiswerken. Andere voorbeelden die met enige regelmaat terugkomen in een arbeidsovereenkomst en/of personeelsreglementen zijn voorwaarden omtrent een lease- en/of bedrijfsauto, computer, telefoon, studiefaciliteiten, et cetera.

Flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden

Steeds vaker hebben werknemers behoefte aan flexibele secundaire voorwaarden. Dit voorwaardenpakket bestaat niet uit een vastgelegd stramien, maar is door de werkgever zelf te bepalen in overleg met de werknemer. Iedere generatie heeft zo zijn eigen behoeften. Zo ook een werknemer wie binnenkort met pensioen gaat of een jongere werknemer die graag flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden wil opnemen vanwege het gezin. Flexibele en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden kunnen daarnaast een boost betekenen voor uw organisatie.

Arbeidsvoorwaarden wijzigen

Primaire arbeidsvoorwaarden, die met name de hoofdzaken van een arbeidsovereenkomst, zijn voor een werkgever doorgaans moeilijker (eenzijdig) te (laten) wijzigen, dan de secundaire arbeidsvoorwaarden. Om die reden is een onderscheid in voorwaarden van belang om te bezien in hoeverre de eerder overeengekomen voorwaarden zijn aan te passen. Daar komt bij dat duidelijke voorwaarden in het algemeen een arbeidsconflict tussen partijen kan voorkomen. Bij eventuele aanpassingen of wijzigingen in de primaire arbeidsvoorwaarden ofwel de secundaire arbeidsvoorwaarden kan onze arbeidsrechtadvocaat u ondersteunen.

Opdrachtovereenkomst

De opdrachtovereenkomst ziet voornamelijk op de zzp’er die werkzaamheden verricht anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst. Bij een opdrachtovereenkomst bestaat er geen gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een gezagsverhouding is bij de arbeidsovereenkomst juist een essentieel onderdeel.

De praktijk leert dat een opdrachtovereenkomst op een zeker moment wel als arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt. Zeker als de gezagsverhouding tussen partijen verandert. Als opdrachtnemer kunt u belang hebben bij een arbeidsovereenkomst, omdat dit kan zorgen voor bepaalde inkomenszekerheden, maar u kunt ook onafhankelijk als zzp’er willen blijven werken.

CAO

CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. In het CAO staan allerlei afspraken opgenomen die gelden binnen een bepaalde sector, branche of bedrijfstak. Wanneer we spreken over bepaalde wetten met betrekking tot arbeidsrecht, kan de CAO deze overstijgen. Worden er namelijk afspraken uit de CAO of een arbeidsovereenkomst geschonden, dan is de CAO leidend.

Neem contact op met uw advocaat arbeidsrecht

Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden/personeelsreglementen, is er een conflict over ontstaan of is sprake van ontslag op staande voet? De arbeidsrechtadvocaten van CKH Advocaten staan voor u klaar om u met hun expertise te adviseren en begeleiden. Vul ons contactformulier in en wij komen zo snel mogelijk op uw vragen terug.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Arbeidsvoorwaarden & Personeelsreglementen specialisten