Arbeidsvoorwaarden & Personeelsreglementen

Home > Rechtsgebieden > Arbeidsrecht > Arbeidsvoorwaarden & Personeelsreglementen

AUTOMATIC HEADING

Arbeidsvoorwaarden, zoals opgenomen in een arbeidsovereenkomst, en/of personeelsreglementen zijn afspraken tussen werkgever en werknemer waaruit bepaalde rechten en of plichten over en weer voortvloeien. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de hoogte van het salaris of de omvang van het dienstverband, maar ook op de onkostenvergoeding voor dienstreizen of beroepsopleidingen. Kortom, voorwaarden waarop de werkzaamheden worden verricht en die in zowel een arbeidsovereenkomst als personeelsreglementen terugkomen en van belang zijn bij een eventuele wijzigingen en of een mogelijk arbeidsconflict.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de kern van de arbeidsovereenkomst en die min of meer de belangrijkste zaken betreffen waar partijen afspraken over hebben gemaakt, worden primaire arbeidsvoorwaarden genoemd. Onder deze primaire arbeidsvoorwaarden vallen het salaris, de arbeidsduur, vakantiedagen, et cetera. Zaken die meer een variabel en incidenteel karakter hebben, worden ook wel secundaire arbeidsvoorwaarden genoemd. Een veelvoorkomend voorbeeld van secundaire arbeidsvoorwaarden is thuiswerken. Andere voorbeelden die met enige regelmaat terugkomen in een arbeidsovereenkomst en/of personeelsreglementen zijn voorwaarden omtrent een lease- en/of bedrijfsauto, computer, telefoon, studiefaciliteiten, et cetera.

Arbeidsvoorwaarden wijzigen

Primaire arbeidsvoorwaarden, die met name de hoofdzaken van een arbeidsovereenkomst, zijn voor een werkgever doorgaans moeilijker (eenzijdig) te (laten) wijzigen, dan de secundaire arbeidsvoorwaarden. Om die reden is een onderscheid in voorwaarden van belang om te bezien in hoeverre de eerder overeengekomen voorwaarden zijn aan te passen. Daar komt bij dat duidelijke voorwaarden in het algemeen een arbeidsconflict tussen partijen kan voorkomen.

Opdrachtovereenkomst

De opdrachtovereenkomst ziet voornamelijk op de zzp’er die werkzaamheden verricht anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst. Bij een opdrachtovereenkomst bestaat er geen gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een gezagsverhouding is bij de arbeidsovereenkomst juist een essentieel onderdeel.
De praktijk leert dat een opdrachtovereenkomst op een zeker moment wel als arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt. Zeker als de gezagsverhouding tussen partijen verandert. Als opdrachtnemer kunt u belang hebben bij een arbeidsovereenkomst, omdat dit kan zorgen voor bepaalde inkomenszekerheden, maar u kunt ook onafhankelijk als zzp’er willen blijven werken.

Uw advocaat arbeidsrecht

Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden/personeelsreglementen, is er een conflict over ontstaan of is sprake van ontslag op staande voet? De arbeidsrecht advocaten van CKH Advocaten staan voor u klaar om u met hun expertise te adviseren en begeleiden.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32