Arbeidsongeschiktheid & Re-Integratie

Home > Rechtsgebieden > Arbeidsrecht > Arbeidsongeschiktheid & Re-Integratie

AUTOMATIC HEADING

In Nederland heeft een werknemer die arbeidsongeschikt is als gevolg van ziekte recht op doorbetaling van het loon. Deze loondoorbetaling geldt in principe voor de duur van ten minste twee jaar, uitzonderingen daargelaten. Deze wettelijke loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid is van toepassing bij een arbeidsovereenkomst en speelt niet bij een opdrachtovereenkomst.

Re-integratietraject

Als sprake is van arbeidsongeschiktheid en het een werknemer niet meer lukt om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, is een werkgever verplicht tot re-integratie. De werkgever moet hiervoor het initiatief nemen en, met hulp van de arbodienst, op zoek gaan naar re-integratiewerk. Bij een zogenoemd re-integratietraject kijken de betrokken partijen met elkaar naar andere en passende werkzaamheden. De betreffende werknemer moet met behulp van re-integratiewerk en via het re-integratietraject de overeengekomen werkzaamheden op termijn weer oppakken.

Plan van aanpak bij re-integratie

Re-integratie is het proces om weer terug te keren naar het eigen werk van vóór de arbeidsongeschiktheid. Tijdens de ziektedagen/-maanden moeten werkgever én werknemer zich inzetten om de re-integratie tot een succes te maken. In ieder geval dient de werkgever binnen zes weken na de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid te beschikken over een advies van de arbodienst. Het advies van de arbodienst is een essentiële schakel tussen partijen om te werken aan herstel van de werknemer en de zogenoemde bedongen arbeid weer te kunnen continueren. Dat moet worden uitgewerkt in een (periodiek) plan van aanpak. Deze stukken komen tezamen terug in een zogenoemd re-integratieverslag. Ze worden – zeker bij langdurige arbeidsongeschiktheid en re-integratie – geëvalueerd en beoordeeld ter bevordering van de arbeidsrelatie tussen de partijen en ter voorkoming van een eventuele (bestuurlijke) boete van het UWV.

Uw arbeidsrechtadvocaat denkt in oplossingen

Langdurige ziekte van een werknemer heeft organisatorische én financiële gevolgen voor een onderneming. Daarbij is de regelgeving rond arbeidsongeschiktheid en re-integratie complex. De arbeidsrechtadvocaten van CKH Advocaten maken u als werkgever graag wegwijs in deze wet- en regelgeving en helpen met concrete oplossingen.

Bent u werknemer en wilt u precies weten wat uw rechten en plichten zijn in geval van arbeidsongeschiktheid en re-integratie? Vraag het CKH Advocaten.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32