Sociaal Zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht in Nederland heeft enerzijds betrekking op de volksverzekeringen en anderzijds op de werknemersverzekeringen. Voorbeelden van volksverzekeringen zijn de AOW en de Zorgverzekeringswet, voorbeelden van werknemersverzekeringen zijn de WW, WIA, ZW, Wajong, WAO, IOW. Laatstgenoemde verzekeringen, die onderdeel zijn van het sociaal zekerheidsrecht, worden voor het overgrote deel gedragen en betaald door werkgevers en werknemers.

Vangnet

Bij toepassing van het sociaal zekerheidsrecht spelen de uitvoeringsorganisaties, zoals UWV, SVB en ook gemeenten, een prominente rol. Het sociaal zekerheidsrecht regelt met hulp van deze instanties het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met het socialezekerheidsstelsel van Nederland, zoals werkgevers, werknemers, zieken, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen, zelfstandigen, et cetera. De genoemde voorzieningen vormen een ‘vangnet’ voor degenen die door omstandigheden in financiële moeilijkheden komen.

Wetten en maatregelen

Het sociaal zekerheidsrecht in ons land is er om de sociale voorzieningen op een juiste manier te stroomlijnen. Het is een omvangrijk stelsel van wetten en maatregelen die inkomen mogelijk maken voor degenen die tijdelijk dan wel langdurig zonder zitten. Bij aanvraag van een uitkering en/of als er een beroep wordt gedaan op een sociale voorziening kunnen uitkeringsgerechtigden, zoals werknemers en werkgevers, tegen problemen aanlopen bij de betreffende uitkeringsinstanties.

Aanvragen uitkering

Wanneer een werknemer werkloos dreigt te worden, kan deze een werkloosheidsuitkering aanvragen bij het UWV. Hierbij horen een aantal plichten waar een werknemer aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering. Zo dient de werkloze per maand een aantal sollicitatie-bewijzen aan te leveren bij het UWV. Hiermee wordt aangetoond dat de werkloze blijvend op zoek is naar nieuw werk.

Is er sprake van aantoonbare feiten dat u niet meer in staat bent om te werken? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Het UWV speelt hier tevens een grote rol in. Zij bepalen mede of u al dan niet in staat bent om te werken. Komt u er niet uit? CKH Advocaten staat u graag bij.

Bezwaar aantekenen

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van uw huidige werkgever of het UWV, kunt u bezwaar aantekenen. Hiermee kunt u uw zienswijze op de situatie delen en beargumenteren. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er bepaalde informatie niet beschikbaar was ten tijde van het besluit. Of dat er informatie verkeerd geïnterpreteerd of gedeeld is. Wanneer er na het bezwaar niks verandert aan uw situatie en de werkgever en/of het UWV bij haar besluit blijft. Kunt u ervoor kiezen om in beroep te gaan.

In beroep gaan tegen een besluit

Wanneer een bezwaar niet geaccepteerd wordt, kunt u in beroep gaan tegen een besluit. Ook dit is een onderdeel van sociaal zekerheidsrecht waar onze bevlogen advocaten veel ervaring mee hebben. Het in beroep gaan kan zeer complex proces zijn, daarom is een specialistische partij aan uw zijde zeer essentieel. Bij CKH Advocaten bent u aan het juiste adres voor het beste advies.

Uw advocaat sociaal zekerheidsrecht

Gezien de complexiteit van de wetten en maatregelen, is een advocaat sociaal zekerheidsrecht aan te bevelen. Een advocaat sociaal zekerheidsrecht van CKH Advocaten biedt ondersteuning bij de beslissingen van de uitkeringsinstanties en begeleiden bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures in het sociaal zekerheidsrecht. Als een uitkeringsgerechtigde het niet eens is met een beslissing van bijvoorbeeld het UWV over de hoogte van een toegekende uitkering, dan kan hij daar bezwaar tegen aantekenen.

Neem contact op met uw advocaat sociaal zekerheidsrecht

Wilt u bezwaar aantekenen of een uitkering aanvragen? Onze sociaal zekerheidsrecht advocaat staat u graag bij. Voor alle vragen over volksverzekeringen en werknemersverzekeringen kunt u tevens bij CKH terecht. Neem direct contact op met ons via het contactformulier.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Sociaal Zekerheidsrecht specialisten