Sociaal Zekerheidsrecht

Home > Rechtsgebieden > Arbeidsrecht > Sociaal Zekerheidsrecht

AUTOMATIC HEADING

Het sociaal zekerheidsrecht in Nederland heeft enerzijds betrekking op de volksverzekeringen en anderzijds op de werknemersverzekeringen. Voorbeelden van volksverzekeringen zijn de AOW en de Zorgverzekeringswet, voorbeelden van werknemersverzekeringen zijn de WW, WIA, ZW, Wajong, WAO, IOW. Laatstgenoemde verzekeringen, die onderdeel zijn van het sociaal zekerheidsrecht, worden voor het overgrote deel gedragen en betaald door werkgevers en werknemers.

Vangnet

Bij toepassing van het sociaal zekerheidsrecht spelen de uitvoeringsorganisaties, zoals UWV, SVB en ook gemeenten, een prominente rol. Het sociaal zekerheidsrecht regelt met hulp van deze instanties het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met het sociale zekerheidsstelsel van Nederland, zoals werkgevers, werknemers, zieken, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen, zelfstandigen, et cetera. De genoemde voorzieningen vormen een ‘vangnet’ voor degenen die door omstandigheden in financiële moeilijkheden komen.

Wetten en maatregelen

Het sociaal zekerheidsrecht in ons land is er om de sociale voorzieningen op een juiste manier te stroomlijnen. Het is een omvangrijk stelsel van wetten en maatregelen die inkomen mogelijk maken voor degenen die tijdelijk dan wel langdurig zonder zitten. Bij aanvraag van een uitkering en/of als er een beroep wordt gedaan op een sociale voorziening kunnen uitkeringsgerechtigden, zoals werknemers en werkgevers, tegen problemen aanlopen bij de betreffende uitkeringsinstanties.

Uw advocaat sociaal zekerheidsrecht

Gezien de complexiteit van de wetten en maatregelen, is een advocaat sociaal zekerheidsrecht aan te bevelen. Een advocaat sociaal zekerheidsrecht van CKH Advocaten biedt ondersteuning bij de beslissingen van de uitkeringsinstanties en begeleiden bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures in het sociaal zekerheidsrecht. Als een uitkeringsgerechtigde het niet eens is met een beslissing van bijvoorbeeld het UWV over de hoogte van een toegekende uitkering, dan kan hij daar bezwaar tegen aantekenen.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32