Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een werkgever en een werknemer kunnen onder omstandigheden – door bijvoorbeeld een conflict of reorganisatie – samen tot overeenstemming komen om het dienstverband te beëindigen, waarbij een werknemer zijn of haar recht op een WW-uitkering behoudt. Een vaststellingsovereenkomst wordt dan ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Hier komen in principe geen andere partijen bij kijken. Deze beëindiging van het dienstverband vindt plaats zonder tussenkomst van het UWV (of ontslagcommissie) of de Kantonrechter en met wederzijds goedvinden. Partijen kunnen voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld afspraken maken over de volgende onderwerpen:

 • Reden van beëindiging
 • Datum beëindiging
 • WW-proof
 • Begeleiding uitkering
 • Pensioen
 • Geldlening
 • Vakantiegeld en vakantiedagen
 • Vergoeding
 • Bonus
 • Juridische bijstand
 • Opleiding / outplacement
 • Eindafrekening
 • Eigendommen (telefoon, laptop, auto etc.)
 • Geheimhouding
 • Communicatie
 • Concurrentiebeding (verval)
 • Relaties
 • Getuigschrift
 • Finale kwijting

Wij adviseren u uw vaststellingsovereenkomst goed te laten nakijken door een van onze arbeidsrecht advocaten.

Opzegging dienstverband door werkgever

Een variant op beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst is de mogelijkheid voor een werkgever om een dienstverband op te zeggen met instemming van een werknemer. Als wordt voldaan aan de geldende voorwaarden van de beëndigingsovereenkomst (een redelijke ontslaggrond en geen passende functie) kan een werkgever het dienstverband rechtsgeldig opzeggen zónder ontslagaanvraagprocedure via het UWV (of ontslagcommissie) dan wel een ontbindingsprocedure via de Kantonrechter. Deze mogelijkheid staat dus los van de beëindiging met wederzijds goedvinden.

Herroeping werknemer

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft een werknemer – na zijn of haar schriftelijke instemming met de opzegging dan wel akkoord op de beëindiging van het dienstverband – een bedenktijd van 2 weken. Een werknemer kan de overeenkomst dus zonder opgaaf van reden ongedaan maken. Deze zogenoemde herroeping mogelijkheid kan met een week worden verlengd als een werkgever een werknemer niet schriftelijk op deze mogelijkheid heeft gewezen.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Soms kan uw werkgever u tijdens ziekte een aanbod doen voor een vaststellingsovereenkomst. Dit staat ook wel bekend als ontslag met wederzijdse goedvinding. Een werkgever kan u dan een ontslagvergoeding bieden waar u over na mag denken. Het is niet verplicht hiermee akkoord te gaan. Volgens het arbeidsrecht, mag een werkgever uw arbeidscontract tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet opzeggen binnen de eerste twee jaar van ziekte. Een uitzondering hierop is wanneer de werkgever uw ontslag al had ingediend bij het UWV alvorens u ziek werd.

Mogelijke transitievergoeding

Een transitievergoeding bij vaststellingsovereenkomsten is bespreekbaar met uw werkgever. Een transitievergoeding wordt ook wel ontslagvergoeding genoemd en kan tot stand komen uit de onderhandelingen over uw ontslag. Hier kan onder meer uit voortkomen dat uw werkgever met wederzijdse goedvinding een bepaald bedrag aan u uitkeert. Komt u er niet uit met uw werkgever of bent u bang voor een arbeidsconflict? Dan is de volgende stap een gesprek met het UWV of met CKH Advocaten. In bepaalde gevallen kan het UWV ervoor zorgen dat de werkgever verplicht wordt om een transitievergoeding te betalen.

U wenst uiteraard dat de situatie zo soepel mogelijk verlopen. In het geval dat u tegen hindernissen aanloopt of er niet uitkomt met uw werkgever staat CKH Advocaten u graag bij.

Neem contact op met uw advocaat arbeidsrecht

Heeft u vragen over de transitievergoeding of vaststellingsovereenkomst? Onze advocaten helpen u graag bij alle vragen omtrent ontslagregelingen en overeenkomsten. Neemt u dan contact op met een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten. U vult hiervoor ons contactformulier in. Wij komen dan zo spoedig mogelijk met een reactie.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Vaststellingsovereenkomst specialisten