Vaststellingsovereenkomst

Home > Rechtsgebieden > Arbeidsrecht > Vaststellingsovereenkomst

AUTOMATIC HEADING

Wat is een vaststellingsovereenkomst? Een werkgever en een werknemer kunnen onder omstandigheden – door bijvoorbeeld een conflict of reorganisatie – samen tot overeenstemming komen om het dienstverband te beëindigen, waarbij een werknemer zijn of haar recht op een ww-uitkering behoudt. Hier komen in principe geen andere partijen bij kijken. Deze beëindiging van het dienstverband vindt plaats zonder tussenkomst van het UWV (of ontslagcommissie) of de Kantonrechter en met wederzijds goedvinden. Partijen kunnen voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld afspraken maken over de volgende onderwerpen:

 • Reden van beëindiging
 • Datum beëindiging
 • WW-proof
 • Begeleiding uitkering
 • Pensioen
 • Geldlening
 • Vakantiegeld en vakantiedagen
 • Vergoeding
 • Bonus
 • Juridische bijstand
 • Opleiding / outplacement
 • Eindafrekening
 • Eigendommen (telefoon, laptop, auto etc.)
 • Geheimhouding
 • Communicatie
 • Concurrentiebeding (verval)
 • Relaties
 • Getuigschrift
 • Finale kwijting

Deze afspraken kunnen vervolgens worden vastgelegd in een beëindigingovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Wij adviseren u uw vaststellingsovereenkomst goed te laten nakijken door een van onze arbeidsrecht advocaten.

Opzegging dienstverband door werkgever

Een variant op beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst is de mogelijkheid voor een werkgever om een dienstverband op te zeggen met instemming van een werknemer. Als wordt voldaan aan de daartoe geldende voorwaarden (een redelijke ontslaggrond en geen passende functie) kan een werkgever het dienstverband rechtsgeldig opzeggen zónder ontslagaanvraagprocedure via het UWV (of ontslagcommissie) dan wel een ontbindingsprocedure via de Kantonrechter. Deze mogelijkheid staat dus los van de beëindiging met wederzijds goedvinden.

Herroeping werknemer

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft een werknemer – na zijn of haar schriftelijke instemming met de opzegging dan wel akkoord op de beëindiging van het dienstverband – een bedenktijd van 2 weken. Een werknemer kan de overeenkomst dus zonder opgaaf van reden ongedaan maken. Deze zogenoemde herroepingmogelijkheid kan met een week worden verlengd als een werkgever een werknemer niet schriftelijk op deze mogelijkheid heeft gewezen.

Uw advocaat arbeidsrecht

Heeft u vragen over de vaststellingsovereenkomst? Neemt u dan contact op met een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32