Arbeids- & Opdrachtovereenkomst

Home > Rechtsgebieden > Arbeidsrecht > Arbeids- & Opdrachtovereenkomst

AUTOMATIC HEADING

Elke ondernemer heeft te maken met openstaande facturen. Lastig, want het is voor ondernemers van belang om de cashflow constant te houden. Onze incassorecht advocaten staan u bij om openstaande facturen op een effectieve manier te incasseren. Een incasso-advocaat weet het juiste rechtsmiddel op het juiste moment toe te passen, want elke vordering of incasso kent een eigen achtergrond en aanpak.

Specialist in incassorecht

De incassoprocedure bestaat uit toepassing van verschillende rechtsmiddelen. Het incassotraject start bijna altijd met een sommatiebrief, waarin ook aanspraak wordt gemaakt op de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Daarna kunt u kiezen uit verschillende rechtsmiddelen, waaronder het incasso kort geding, het leggen van conservatoir beslag en in sommige gevallen ook het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar. Binnen het incassorecht staan u dus veel middelen ter beschikking, meer dan u misschien dacht. Daarom is het verstandig een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in incassorecht.

  • Geen concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn;
  • Geen proeftijdbeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij een duur van 6 maanden (of korter);
  • Beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient uiterlijk 1 maand voor de afloop aan de werknemer schriftelijk te worden gemeld, de zogenoemde aanzegplicht. Blijft de werkgever in deze in gebreke, dan is hij een boete verschuldigd van 1 maandsalaris.

Sinds 1 juli 2015 is verdere versoepeling van het ontslagrecht als gevolg van de WWZ van kracht. Deze versoepeling betreft de volgende onderdelen van de wijziging in het ontslagrecht:

  • Beëindiging met wederzijds goedvinden, waarbij een herroepingsrecht voor de werknemer is geïntroduceerd;
  • Transitievergoeding ofwel ontslagvergoeding (in beginsel) voor alle werknemers bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer, met een eventuele aanvullende billijke vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever;
  • Geen keuzevrijheid meer tussen UWV en kantonrechter bij ontslag, want de ontslagroute wordt vooraf bepaald;
  • Ketenregeling voor flexwerkers is aangepast bij opvolgende arbeidsovereenkomsten van 3 jaar naar 2 jaar en met maximale tussenpozen van 6 maanden in plaats van 3.

De aanpassingen en wijzigingen zijn in hoofdlijnen weergegeven met verschillende uitzonderingen en de mogelijkheid om hier bij cao vanaf te wijken. De opzegtermijn is tevens een belangrijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is de opzegtermijn bij wet geregeld, waarvan bij cao kan worden afgeweken.

0-uren contract

Een 0-uren contract kan soms voor onduidelijkheden zorgen bij werkgever of werknemer. Belangrijk is om te beseffen dat een 0-uren contract op een zeker moment een arbeidsovereenkomst kan worden met een vast aantal uren. Er wordt dan gekeken naar de arbeidsomvang. Neemt u gerust contact met een van onze arbeidsrecht advocaten als u hieromtrent vragen heeft.

Opdrachtovereenkomst

De opdrachtovereenkomst ziet voornamelijk op de zzp’er die werkzaamheden verricht anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst. Bij een opdrachtovereenkomst bestaat er geen gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een gezagsverhouding is bij de arbeidsovereenkomst juist een essentieel onderdeel.
De praktijk leert dat een opdrachtovereenkomst op een zeker moment wel als arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt. Zeker als de gezagsverhouding tussen partijen verandert. Als opdrachtnemer kunt u belang hebben bij een arbeidsovereenkomst, omdat dit kan zorgen voor bepaalde inkomenszekerheden, maar u kunt ook onafhankelijk als zzp’er willen blijven werken.

Uw advocaat arbeidsrecht

Neemt u eens contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten om u goed te laten informeren over het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomsten en de voorwaarden die daarbij horen.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32