Reorganisatie & Overname

Home > Rechtsgebieden > Arbeidsrecht > Reorganisatie & Overname

AUTOMATIC HEADING

Zowel in goede als slechte economische tijden komen begrippen als reorganisatie en overname veelvuldig voorbij. Bij een reorganisatie wil de ondernemer zijn onderneming op een andere manier voortzetten, bij een overname gaat de ene onderneming over in een andere. Deze economische ontwikkelingen hebben doorgaans arbeidsrechtelijke gevolgen voor de betreffende werknemers en dus is het zaak daar bij een reorganisatie en/of overname goed op te letten.

Reorganisatie ontslag

Aan een reorganisatie is vaak reorganisatie ontslag gekoppeld, ofwel een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Een reorganisatie ontslag is aan strikte regelgeving gebonden. Op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan de werkgever niet (meer) zelf kiezen. Bij een reorganisatie ontslag moet hij zich wenden tot het UWV of een (ingestelde) ontslagcommissie als daar als gevolg van een (van toepassing zijnde) cao sprake van is. Voorbeelden van ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn: slechte economische situatie van het bedrijf, werkvermindering, organisatorische veranderingen, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsverhuizing.

Rechten en plichten bij overname

Bij een overname, althans een bedrijf overnemen, spelen weer heel andere rechten en plichten. Daar is het UWV, in beginsel althans, geen partij in. Een bedrijf overnemen kan in juridische zin gekwalificeerd worden als een overgang van onderneming, wat met zich brengt dat de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer automatisch overgaan op de nieuwe werkgever. De (inhoud van de) arbeidsovereenkomst blijft dan vaak zoals het was bij de eerdere werkgever.

Uw advocaat arbeidsrecht denkt met u mee

Heeft u als werkgever een reorganisatie in het vooruitzicht of leven er ideeën voor een overname? Laat een advocaat arbeidsrecht van CKH Advocaten met u meekijken en u adviseren in de te nemen stappen. Dan weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32