Reorganisatie & Overname

Reorganisatie & Overname

Zowel in goede als slechte economische tijden komen begrippen als reorganisatie en bedrijfsovername veelvuldig voorbij. Bij een reorganisatie wil de ondernemer zijn onderneming op een andere manier voortzetten, bij een bedrijfsovername gaat de ene onderneming over in een andere. Deze economische ontwikkelingen hebben doorgaans arbeidsrechtelijke gevolgen voor de betreffende werknemers en dus is het zaak daar bij een reorganisatie en/of overname goed op te letten.

Stappenplan reorganisatie

Alvorens een reorganisatie in gang gezet wordt is het van belang een duidelijk stappenplan te beramen, zodat er geen belangrijke zaken uitgesloten worden. Met een stappenplan voor reorganisatie kunt u stap voor stap de belangrijkste zaken bespreken en de juiste partijen hierbij betrekken. Een ondernemingsraad heeft bijvoorbeeld ook inspraak op de reorganisatie.

Een stappenplan voor reorganisatie ziet er als volgt uit:

  1. Gegevens in kaart brengen en het voornemen bespreken met (mits van toepassing) de ondernemingsraad.
  2. De noodzaak aantonen van de reorganisatie.
  3. Een draaiboek maken voor het reorganisatieplan.
  4. Het informeren van werknemers
  5. Bespreken van herplaatsingsmogelijkheden van werknemers
  6. Het opstellen van een sociaal plan
  7. Overleg met ondernemingsraadleden
  8. Bij akkoord overgang tot uitvoering van de reorganisatie

Reorganisatie ontslag

Aan een reorganisatie is vaak reorganisatie ontslag gekoppeld, ofwel een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Een reorganisatie ontslag is aan strikte regelgeving gebonden. Op grond van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan de werkgever niet (meer) zelf kiezen. Bij een reorganisatie ontslag moet hij zich wenden tot het UWV of een (ingestelde) ontslagcommissie als daar als gevolg van een (van toepassing zijnde) cao sprake van is. Voorbeelden van ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn: slechte economische situatie van het bedrijf, werkvermindering, organisatorische veranderingen, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsverhuizing.

Bedrijfsovername

Een bedrijfsovername is een mooie investering, zeker wanneer u dit goed doet. Naamsbekendheid en een goed gevuld klantenbestand kunnen hier positieve gevolgen van zijn. Er zijn diverse vormen van bedrijfsovernames, zoals binnen familiaire kringen of een management buy out- of buy in. Voor iedere tak van sport geldt een andere wet- en regelgeving. Een bedrijfsadvocaat van CKH kan u hier goed in adviseren.

U dient onder meer rekening te houden met de financiering van de bedrijfsovername, de toeleveranciers, het personeel, de middelen, de klantenkring en de bedrijfscultuur. Een goede, verstandige en transparante communicatie is hierin essentieel.

Uw bedrijf verkopen

Wanneer reorganisatie bijvoorbeeld niet voldoende is om de organisatie overeind te houden, kan uw bedrijf verkopen de volgende stap zijn. Kiezen voor de verkoop van uw bedrijf is een taaie beslissing, waar u liever niet over nadenkt. Wanneer dit toch aan de orde van de dag komt, moet u een aantal zaken goed in overweging nemen.

Een bedrijf verkopen gaat niet over een nacht ijs en vergt veel research, overleg over het overnamebod en onderzoeken naar belanghebbenden. De advocaten van CKH hebben veel ervaring en ondersteunen u hier graag bij.

Een bedrijf kopen

Heeft u een mooie organisatie op het oog? Dan wilt u dat de overname soepel verloopt. Een bedrijf kopen is een unieke zet, daar waar u als investeerder economische kansen ziet. Aan een bedrijf kopen zitten veel voordelen, maar er zijn tevens veel zaken waar u rekenschap mee moet houden. Er is een goede financiering voor nodig, een sterk ondernemingsplan en absoluut goede research. CKH Advocaten kan u onder meer ondersteunen bij een Due Diligence onderzoek en een volledige analyse van het te kopen bedrijf, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Rechten en plichten bij bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername spelen weer heel andere rechten en plichten. Daar is het UWV, in beginsel althans, geen partij in. Een bedrijf overnemen kan in juridische zin gekwalificeerd worden als een overgang van onderneming, wat met zich brengt dat de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer automatisch overgaan op de nieuwe werkgever. De (inhoud van de) arbeidsovereenkomst blijft dan vaak zoals het was bij de eerdere werkgever.

Uw advocaat arbeidsrecht denkt met u mee

Heeft u als werkgever een reorganisatie in het vooruitzicht of leven er ideeën voor een bedrijfsovername? Laat een advocaat arbeidsrecht van CKH Advocaten met u meekijken en u adviseren in de te nemen stappen. Dan weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet. U bereikt ons via ons contactformulier, wij zullen dan spoedig contact met u opnemen.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Reorganisatie & Overname specialisten