Recht van overpad

Het recht van overpad is een voorbeeld van erfdienstbaarheid. Recht van overpad houdt bijvoorbeeld in dat uw buren ofwel derden toestemming hebben om over uw grond te lopen of te rijden. Of andersom: u heeft toestemming om te lopen over de grond van uw buren. Het recht van overpad kan bij notariële akte worden vastgelegd. Is het eenmaal vastgelegd, dan is sprake van een erfdienstbaarheid.

Hoe kan het recht van overpad ontstaan?

Het recht van overpad kan ontstaan door, zoals hierboven aangegeven: het vastleggen van uw rechten in een overeenkomst bij de notaris. Door deze vastgelegde erfdienstbaarheid, met instemming van beide buren, mag u zonder problemen gebruik maken van een dienend erf.

Recht van overpad & verjaring

Is het recht van overpad niet schriftelijk vastgelegd bij de notaris, dan kan door verjaring uit het recht van overpad een erfdienstbaarheid ontstaan. Verjaring kan te kwader trouw en te goeder trouw geschieden. In geval van te goeder trouw is sprake van een verjaringstermijn van tien jaar: gebruikt u de grond van de buren ‘te goeder trouw’, omdat u alle reden heeft om aan te nemen dat u de grond mag gebruiken? Dan is na tien jaar sprake van verjaring. Wist u dat u de grond niet mocht gebruiken, maar hebben de buren er nooit iets van gezegd? Dan is de verjaringstermijn twintig jaar.

Het recht van overpad en verjaring gaan veelal hand in hand en het fenomeen komt in de praktijk veel voor. Veel vaker dan een vastgelegde overeenstemming tussen buren bij de notaris.

Recht van overpad wijzigen

Voor een wijziging of opheffing van een recht van overpad gelden strenge eisen. Een wijziging of opheffing zal door de rechter eerder worden aangenomen als er ook een ander pad is om het betreffende erf te betreden. Maar dit is niet per definitie de garantie dat sprake kan zijn van een opheffing of wijziging.

Recht van overpad ontbinden

In sommige gevallen is het recht van overpad misschien niet meer van toepassing of is dit recht onmogelijk geworden. Dat kan zijn, omdat de woonsituatie is veranderd en het nu wel mogelijk is om via een andere weg dan het pad van de puren te lopen of te rijden, maar het kan ook zijn dat er nieuwe buren komen wonen. U kunt in dat geval het recht van overpad ontbinden.

Er bestaan diverse situaties waarin het recht van overpad opgeheven kan worden:

  • Het recht is in strijd met algemene belangen
  • Bij onmogelijke uitvoering
  • Er is geen redelijk belang voor het recht van overpad
  • Bij onvoorziene omstandigheden

Wie kan het recht van overpad opheffen?

Degene die bepaalt of het recht van overpad opheffen mogelijk is in uw situatie, is de rechter. Hij weegt bij het beoordelen van de situatie af welke belangen de eigenaar van het heersende erf heeft ten opzichte van de eigenaar van het dienende erf. Degene met het dienende erf kan vorderen dat het recht wordt opgeheven. Het recht van overpad opheffen gaat vaak wel gepaard met een aantal door de rechter opgestelde voorwaarden.

Onze burenrecht advocaten

Wilt u het recht van overpad opheffen, bezwaar maken tegen het recht van overpad binnen de gestelde verjaringstermijn of bent u het niet eens met het bezwaar van uw buren? De advocaten burenrecht van CKH Advocaten staan u graag met raad en daad bij. Neem gerust eens contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. Zij informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem contact op

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze specialisten