Recht van Overpad

Home > Rechtsgebieden > Burenrecht > Recht van Overpad

AUTOMATIC HEADING

Het recht van overpad is een voorbeeld van erfdienstbaarheid. Recht van overpad houdt bijvoorbeeld in dat uw buren danwel derden toestemming hebben om over uw grond te lopen of te rijden. Of andersom: u heeft toestemming om te lopen over de grond van uw buren. Het recht van overpad kan bij notariële akte worden vastgelegd. Is het eenmaal vastgelegd, dan is sprake van een erfdienstbaarheid.

Erfdienstbaarheid en verjaring

Is het recht van overpad niet schriftelijk vastgelegd bij de notaris, dan kan door verjaring uit het recht van overpad een erfdienstbaarheid ontstaan. Verjaring kan te kwader trouw en te goeder trouw geschieden. In geval van te goeder trouw is sprake van een verjaringstermijn van tien jaar: gebruikt u de grond van de buren ‘te goeder trouw’, omdat u alle reden heeft om aan te nemen dat u de grond mag gebruiken? Dan is na tien jaar sprake van verjaring. Wist u dat u de grond niet mocht gebruiken, maar hebben de buren er nooit iets van gezegd? Dan is de verjaringstermijn twintig jaar.

Recht van overpad wijzigen

Voor een wijziging of opheffing van een recht van overpad gelden strenge eisen. Een wijziging of opheffing zal door de rechter eerder worden aangenomen als er ook een ander pad is om het betreffende erf te betreden. Maar dit is niet per definitie de garantie dat sprake kan zijn van een opheffing of wijziging.

Onze burenrecht advocaten

Wilt u bezwaar maken tegen het recht van overpad binnen de gestelde verjaringstermijn of bent u het niet eens met het bezwaar van uw buren? De advocaten burenrecht van CKH advocaten staan u graag met raad en daad bij. Neem gerust eens contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. Zij informeren u graag over de mogelijkheden.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32