Erfdienstbaarheid

Home > Rechtsgebieden > Burenrecht > Erfdienstbaarheid

AUTOMATIC HEADING

Veel mensen denken bij erfdienstbaarheid vooral aan het recht van overpad, maar het omvat meer. U kunt bijvoorbeeld ook afspraken maken over een verbod om een gastenverblijf te bouwen in de tuin of een uitbouw te realiseren of dat u voor het afvoeren van uw hemel- of vuilwater gebruikmaakt van aansluitingen van de buren.

Een erfdienstbaarheid kan op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende zijn de erfdienstbaarheden die ontstaan door de wet, die verkregen zijn door verjaring of die zijn vastgelegd bij de notaris. In de wet zijn regels opgenomen voor het bouwen op een erf en de afstand die u in acht moet nemen ten opzichte van het andere perceel. Voor beplanting is dit eveneens in de wet geregeld.

Hoe lang duurt een erfdienstbaarheid?

Kunt u nog van een erfdienstbaarheid afkomen? Een erfdienstbaarheid duurt in beginsel oneindig, tenzij er een bepaalde tijd is opgenomen. Deze wordt niet doorbroken door koop of verkoop. Als uw buren al geruime tijd geen gebruik maken van de erfdienstbaarheid, kan sprake zijn van verjaring. De verjaringstermijn op een erfdienstbaarheid is 30 jaar. Verjaring is dus een langdurig traject. Andere gronden voor beëindiging kunnen zijn dat het nut van voortzetting ontbreekt of dat de andere buur afstand doet van de erfdienstbaarheid.

Uw advocaat burenrecht

Het kan lastig zijn om een erfdienstbaarheid op te heffen of te beëindigen, maar er zijn diverse opties. Laat u goed adviseren door een van onze burenrecht advocaten over welke optie voor u de beste is.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32