Beplanting

Beplanting

Beplanting in tuinen kan een punt van discussie zijn tussen buren. Als planten en bloemen van uw buren in de lente in volle bloei staan, kunt u daarvan genieten, maar het ook zijn dat de appelboom van de buren zodanig is gegroeid dat sprake is van overhangende taken. De appels kunnen daardoor in uw tuin vallen of u heeft last van extra schaduw door die overhangende takken. Regels over beplanting zijn opgenomen in het burenrecht.

Overhangende takken

Zorgt beplanting voor overhangende takken? Dan moeten die takken worden weggehaald. De wet stelt daarover dat als u last heeft van de overhangende beplanting van uw buren, u de betreffende buren eerst moeten aanmanen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat mag u deze overhangende takken weghalen en zich toe-eigenen. Met andere woorden, vallen appels van de boom van uw buren op uw erf, dan zijn die appels van u.

Groene erfafscheiding

Voor het plaatsen van een groene erfafscheiding stelt de wet dat dit uiteraard geen probleem is als beide buren het ermee eens zijn. Wil een buur echter bomen/struiken of heggen plaatsen die niet dienen als groene erfafscheiding, dan moet hij zich wel houden aan de regels. Bij het planten van bomen moet de afstand tot de erfgrens minimaal twee meter zijn, te rekenen vanaf de voet van de boom. Voor heesters/heggen geldt een halve meter, tenzij nadere regels of afspraken een kleinere afstand toelaten.

Uw advocaat burenrecht

Wilt u nadere informatie over beplanting, erfafscheiding bomen of groene erfafscheiding? Neemt u dan gerust contact met een van onze burenrecht advocaten.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Beplanting specialisten