Erfgrens

Home > Rechtsgebieden > Burenrecht > Erfgrens

Erfgrens en erfafscheiding

De erfgrens tussen twee percelen kan bij buren voor de nodige problematiek zorgen. Er worden veel procedures gevoerd om de precieze erfgrens te laten vastleggen. Doorgaans is de erfgrens vastgelegd in het openbaar register van het Kadaster, maar door verjaring kan de erfgrens niet meer overeenkomen met hetgeen door het Kadaster is opgenomen. Als de erfgrens door verjaring verschuift, is sprake van een erfdienstbaarheid.

Groene erfafscheiding

Stel dat uw buren een groene erfafscheiding (erfafscheiding bomen) hebben geplaatst, 40 centimeter over de erfgrens. Als deze groene erfafscheiding al meer dan 20 jaar zo staat zonder dat u daar bezwaar tegen maakte, kan sprake zijn van verjaring en een erfdienstbaarheid.
Een groene erfafscheiding of erfafscheiding bomen kan sowieso voer voor discussie met buren zijn. Want wie betaalt de kosten voor de erfafscheiding en wie onderhoudt de erfafscheiding?

In het burenrecht is onder meer geregeld hoever een struik van de erfgrens mag worden geplant. Ook is in het burenrecht opgenomen dat de kosten van de erfafscheiding voor rekening van beide buren ‘bij helfte’ komen: buren delen de kosten. Daarbij is er een verschil tussen bouwen tegen de erfgrens en bomen/struiken planten tegen de erfgrens.

Recht van overpad

Het recht van overpad kan nabij de erfgrens liggen, maar dat recht van overpad zorgt er niet voor dat de erfgrens verandert. Dit recht is meestal al opgenomen in het kadaster of een notariële akte.

Uw advocaat burenrecht

Heeft u strijd met de buren over de erfgrens en wilt u dat daar een eind aan komt? Uw advocaat burenrecht kent het burenrecht tot in detail en helpt u graag.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32