Zon, zee, strand en een echtscheiding

Zon, zee, strand en een echtscheiding

Uit onderzoek blijkt dat echtscheidingsadvocaten na de zomervakantie een piek in het aantal echtscheidingen ervaren. Vaak zit een huwelijk al niet helemaal meer goed maar wordt de zomervakantie als laatste strohalm aangegrepen. Doordat partijen op vakantie 24/7 op elkaars lip zitten, lopen de spanningen op. Na de zomervakantie wordt dan – vaker dan in andere maanden – besloten om uit elkaar te gaan. Een andere piek is te zien na de feestdagen. Voor de één zal een echtscheiding als een grote verrassing komen en voor de ander komt het voort uit een gezamenlijk besluit. In welke positie u ook zit, u dient goed voorbereid te zijn op wat komen gaat. Voor eenieder is het zo dat bij een echtscheiding veel emoties loskomen.

Wat kunt u verwachten bij een echtscheiding?

Echtscheiding gezamenlijk

Het is mogelijk om door middel van mediation of op basis van een gezamenlijk verzoek uit elkaar te gaan. Er dient bij een echtscheiding wel het nodige te worden geregeld. Denk daarbij aan een echtscheidingsconvenant (verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap) en het ouderschapsplan (alle afspraken met betrekking tot de kinderen). Uit ervaring blijkt dat indien partijen gezamenlijk tot afspraken kunnen geraken dit veelal bestendige afspraken zijn. Partijen staan alsdan allebei achter de gemaakte afspraken. De kans is dan groot dat er ook in de toekomst – bij een mogelijke wijziging – geen langdurige procedures gevoerd hoeven te worden. Soms is het echter niet mogelijk om gezamenlijk tot afspraken te geraken. Er is dan de mogelijkheid om een eenzijdig verzoek tot echtscheiding in te dienen.

Echtscheiding eenzijdig

Indien partijen niet met elkaar tot afspraken kunnen geraken zal een der partijen een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen. In dit verzoek zijn ook de nevenvoorzieningen opgenomen. U moet hierbij denken aan een verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling, alimentatie en verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. In het familierecht is er sprake van verplichte procesvertegenwoordiging. Dit houdt in dat u zich dient te laten bijstaan door een advocaat. De personen- en familierechtadvocaten van CKH Advocaten kunnen u hierin begeleiden.

Algemene informatie

Wees u ervan bewust dat elke echtscheiding uniek is. Dat wil zeggen dat het om maatwerk gaat. De echtscheidingsadvocaten van CKH Advocaten kijken specifiek naar uw situatie en welke afspraken omtrent de eventuele kinderen en de huwelijksgoederengemeenschap in uw geval het beste zijn. Denk daarbij ook aan het feit dat in de ene zaak sprake is van huwelijkse voorwaarden en in de andere zaak niet. Dit vraagt om een andere manier van verdelen.

In een eerdere blog op onze website zijn de do’s en dont’s bij een echtscheiding uiteengezet. Hieronder zetten wij deze nogmaals uiteen.

Do’s en don’ts bij een echtscheiding:

  • Indien er minderjarige kinderen betrokken zijn bij de echtscheiding zorg er dan voor dat deze niet belast worden met volwassenenproblematiek. Probeer het gesprek met elkaar te blijven aangaan ook al bent u ex-partners. Dit kan ook door middel van een viergesprek, waarbij beide advocaten aanwezig kunnen zijn om het gesprek in goede banen te leiden.
  • Communiceer hoe dan ook nimmer via de kinderen.
  • In de praktijk zien wij helaas ook dat ouders dusdanig met elkaar de strijd aangaan dat de kinderen in een uiterste situatie onder toezicht worden gesteld of uit huis worden geplaatst. Probeer als ouders te allen tijde het belang van de kinderen voorop te stellen.
  • Probeer in gesprekken waarbij bijvoorbeeld wordt gesproken over de verdeling van de goederengemeenschap of de alimentatie niet alle emoties de vrije loop te laten. Emoties tijdens een zitting mogen er zijn, maar dienen niet de overhand te hebben. Immers, schreeuwend voor de rechtbank staan leidt af van een oplossing of het standpunt dat u naar voren wenst te brengen. Rustig blijven is het devies. Emoties kunt u later bij een vriend of vriendin of uw advocaat uiten.
  • Laat u te allen tijde goed adviseren over de mogelijkheden van de hoogte van kinder- en/of partneralimentatie en hoe een verdeling van het vermogen eruit kan komen te zien. Zorg ervoor dat het voor u duidelijk en inzichtelijk is.
  • Neem een advocaat van CKH Advocaten in de hand. Zij zullen u begeleiden en adviseren tijdens het gehele echtscheidingstraject.

Mocht u vragen hebben of een advies wensen over een echtscheiding neem dan contact op met mr. Kim Walburg onder telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 5). Indien u liever een e-mail stuurt, dan kan dat uiteraard ook. U kunt uw e-mail versturen naar: walburg@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten