Home > Rechtsgebieden > Personenrecht & Familierecht > Verdeling van Goederen

AUTOMATIC HEADING

Per 1 januari 2018 is het niet langer zo dat wanneer partners géén huwelijkse voorwaarden bij de notaris hebben laten opstellen, zij automatisch in gemeenschap van goederen trouwen. Bij wie op of na 1 januari 2018 is getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden te laten opstellen, is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn gemaakt, na een scheiding niet meer hoeven worden verdeeld.
Vóór 1 januari 2018 was het nog zo dat als bij de notaris huwelijkse voorwaarden waren opgesteld, partners automatisch in gemeenschap van goederen trouwden én scheidden. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn gemaakt, moeten in dit geval wel worden verdeeld na een scheiding.

Wanneer mensen van elkaar scheiden, hangt de verdeling van goederen af van de manier waarop zij zijn getrouwd.

Gemeenschap van goederen en scheiden

Wanneer partijen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is hoofdregel bij de verdeling van goederen dat alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden gelijk tussen partijen worden verdeeld.

Huwelijkse voorwaarden en scheiden

Zijn partijen getrouwd onder sluiting van huwelijkse voorwaarden, dan staat hierin de verdeling van goederen beschreven. Wat heeft een partner ingebracht? Hoe dienen tijdens het huwelijk de kosten van de huishouding en de kosten van de kinderen te worden betaald? Hoe is de opbouw van vermogen geregeld? De manier van verdeling van goederen is dan dus afhankelijk van wat de partners bij de notaris hebben neergelegd in de akte huwelijkse voorwaarden.

Vaak is binnen de huwelijkse voorwaarden ook sprake van een gemeenschap van goederen, omdat partners samen zaken kopen, zoals een woning en een auto. De verdeling van de gemeenschap van goederen bínnen de huwelijkse voorwaarden moet op dezelfde manier worden verdeeld als de verdeling van de gemeenschap van goederen zoals hierboven beschreven: alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden worden gelijk tussen partijen verdeeld.

Beperkte gemeenschap van goederen en scheiden

Zijn partijen in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd, dan is de hoofdregel dat de verdeling van goederen als volgt plaatsvindt: het vermogen dat tijdens het huwelijk door partijen is opgebouwd en/of de schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan, worden gelijkelijk tussen partijen verdeeld. Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk worden níet gelijkelijk tussen partijen verdeeld. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu vóór of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32