Home > Rechtsgebieden > Personenrecht & Familierecht > Zorg/Omgangsregeling

AUTOMATIC HEADING

Bij een echtscheiding komt veel kijken. Partners die scheiden moeten veel afspraken maken. Nog méér afspraken moeten worden gemaakt als bij de echtscheiding minderjarige kinderen zijn betrokken. Als gevolg van een echtscheiding moeten ouders onder meer afspraken maken over het omgangsrecht (omgangsregeling): wanneer verblijft een kind bij welke ouder en hoe lang.

Omgangsregeling en ouderschapsplan

Omdat in beginsel elke ouder recht heeft op omgang met zijn/haar kind, moeten ouders nadat zij van elkaar scheiden een omgangsregeling uitwerken in een zogenoemd ouderschapsplan. Ouders hebben in beginsel dezelfde rechten, maar zij zijn vrij in het kiezen van een bepaalde omgangsregeling. Dit hoeft dan ook geen standaard omgangsregeling te zijn. De ouders werken in het ouderschapsplan een omgangsregeling uit die in hun situatie (zowel voor zichzelf als voor hun kind/baby) het meest werkbaar is. In het ouderschapsplan kunnen ook afspraken worden opgenomen over een bezoekregeling voor de grootouders van het kind. Ook grootouders hebben bepaalde rechten. Ook afspraken over alimentatie komen in het ouderschapsplan. De hoogte van de te betalen alimentatie hangt af van de invulling van de omgangsregeling.

Uiteraard staat het de ouders van een kind vrij om te allen tijde een wijziging in het ouderschapsplan op te nemen. Dit als bijvoorbeeld de situatie van het kind of van een ouder wijzigt. Beide ouders moeten dan wel met een dergelijke wijziging in het ouderschapsplan instemmen.

Co-ouderschapsregeling

Een regeling die ex-partners met elkaar kunnen afspreken, is de co-ouderschapsregeling. Deze regeling houdt in dat de kinderen (min of meer) evenveel bij hun moeder als bij hun vader verblijven. De kinderen verblijven in dit geval vaak de ene week bij hun vader en de andere week bij hun moeder. De verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de kinderen wordt door de ouders gezamenlijk gedragen. Er is dan ook geen onderscheid tussen een ‘inwonende’ ouder en een ‘niet-inwonende’ ouder.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32