AUTOMATIC HEADING

Bij een echtscheiding wordt een huwelijk tussen partners beëindigd. De (ex-)partners moeten als gevolg van de beëindiging van het huwelijk veel afspraken met elkaar maken. Bijvoorbeeld over de verdeling van het vermogen, het vaststellen van alimentatie en het verevenen van het opgebouwde pensioen. Als sprake is van een echtscheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, dan moeten ook afspraken worden gemaakt over de opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op het vaststellen van alimentatie en een omgangsregeling.

Co-ouderschap

Een omgangsregeling die in het kader van een echtscheiding regelmatig door ouders van minderjarige kinderen wordt gekozen, is de co-ouderschapsregeling. Een co-ouderschapsregeling houdt in dat de ouders beide (ongeveer) evenveel verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Veel ouders denken dat er bij deze regeling geen alimentatie meer aan de andere ouder hoeft te worden betaald, maar dit is niet per se het geval.

Scheiden en nu?

Wanneer (ex-)partners hebben besloten om van elkaar te scheiden, moeten dus veel afspraken worden gemaakt. Maar hoe wordt een echtscheiding aangevraagd? Een echtscheiding wordt aangevraagd door middel van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift wordt door een advocaat bij de rechtbank ingediend. In dit verzoekschrift kan ook worden gevraagd om nevenvoorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verzoek om alimentatie vast te laten leggen. In de uitspraak van de rechtbank wordt dan naast het uitspreken van de echtscheiding ook alimentatie vastgelegd.

Wanner (ex-)partners van elkaar scheiden zonder dat sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, moeten ook veel afspraken worden gemaakt. Dit is zeker het geval wanneer (ex-)partners van elkaar scheiden en er bij de scheiding minderjarige kinderen betrokken zijn. Het kan dan handig zijn om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. In dit verzoekschrift wordt niet verzocht om een scheiding uit te spreken, maar bijvoorbeeld wel om kinderalimentatie vast te laten leggen.

Uw advocaat weet raad

Doordat er zoveel komt kijken bij een echtscheiding, is juist de CKH Advocaat een rots in de branding. Iemand die precies weet wat er allemaal is te regelen en afspreken en wat moet vastgelegd. Onze advocaten personen- en familierecht zijn er voor u in deze complexe periode.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32