Schaderecht & Aansprakelijkheidsrecht

Home > Rechtsgebieden > Schaderecht & Aansprakelijkheidsrecht

AUTOMATIC HEADING

Aansprakelijkheidsrecht is een veelzijdig rechtsgebied. In de kern gaat het meestal om een vergoeding van geleden schade. Soms is een ander verantwoordelijk voor de schade die iemand oploopt. Dan rijst de vraag of een schadevergoedingsplicht is ontstaan en zo ja, op wie én welk bedrag diegene moet vergoeden.

Soorten aansprakelijkheid

De range aan schades en mate van aansprakelijkheid is groot. Zo kan het gaan om schade die is ontstaan tijdens de uitvoering van bepaalde werkzaamheden (werkgeversaansprakelijkheid) of juist als gevolg van een gebrekkig product met onvoldoende waarborgen en veiligheid (productaansprakelijkheid). Een andere variant is de schade die is geleden vanwege een onjuist advies van een beroepsbeoefenaar, zoals een accountant, een notaris of een makelaar (beroepsaansprakelijkheid). Ook is sprake van schade als een bestuurder van een vennootschap een verkeerd besluit nam en bijvoorbeeld een crediteur daardoor grovelijk is benadeeld (bestuurdersaansprakelijkheid).

Uiteraard is er ook nog de aansprakelijkheid in het kader van letselschade. Schade die een slachtoffer heeft geleden als gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld tijdens het werk of in het verkeer of door een medische ingreep. Een slachtoffer krijgt door het letsel veelal te maken met (aanzienlijke) kosten, zoals kosten voor medicatie, herstel, verzorging en deskundigen.

Wie is aansprakelijk?

Bij iedere type aansprakelijkheid is de vraag of de betreffende veroorzaker verantwoordelijk is te houden voor de geleden schade. Soms moet er een strafrechtadvocaat aan te pas komen, omdat bijvoorbeeld sprake is van enige opzet en of bewuste roekeloosheid. Beantwoording van deze vraag is in ieder geval sterk afhankelijk van de feiten en de bijbehorende wetgeving. Daarbij komt dat ook de omvang van de schade inzichtelijk moet worden gemaakt.
De kosten die bij een dergelijk traject komen kijken, worden doorgaans betaald – althans (gedeeltelijk) gedekt – door een verzekering en/of de (veroorzakende/verantwoordelijke) tegenpartij. Overigens komen partijen in de praktijk meestal tot een regeling in de vorm van een vaststellingsovereenkomst.

Uw advocaat schade- en aansprakelijkheidsrecht

Doordat er een scala aan mogelijkheden is rond schadekwesties, is het voor een leek niet eenvoudig te besluiten welke weg hij moet bewandelen. De gespecialiseerde advocaten schade- en aansprakelijkheidsrecht van CKH advocaten kunnen op deskundige en efficiënte wijze begeleiden en ondersteunen.

Werkgevers- & Werknemersaansprakelijkheid

Als werkgever heeft u de zorgplicht te voorkomen dat werknemers schade oplopen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. Voor de werkgeversaansprakelijkheid en werknemersaansprakelijkheid is het dan ook van belang precies te weten hoe het zit

Lees meer

Beroepsaansprakelijkheid

Begrippen als beroepsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden vaak in één adem genoemd. Met name in situaties waarin beroepsbeoefenaren als een notaris, accountant of makelaar een beroepsfout hebben gemaakt en daardoor financiële schade veroorzaakten. Deze zogenoemde vermogensschade

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid

AUTOMATIC HEADING De aansprakelijkheid van bestuurders (van een rechtspersoon), ook wel bestuurdersaansprakelijkheid genoemd, betreft een omvangrijk onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht. Zo kan de bestuurdersaansprakelijkheid betrekking hebben op de vennootschap zelf, maar ook in relatie tot

Lees meer

Letsel- & Personenschade

AUTOMATIC HEADING Van letselschade, of beter gezegd personenschade, is onder meer sprake als iemand schade lijdt als gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld tijdens het werk of in het verkeer, maar ook als gevolg van een

Lees meer

Productaansprakelijkheid

AUTOMATIC HEADING Bij productaansprakelijkheid is de producent/fabrikant aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek van of aan het product. Een product heeft in de zin van de wet een gebrek als het niet

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

CKH Advocaten Alkmaar

mr. J.W.L. Vader

Advocaat

CKH Advocaten Amsterdam

mr. A.M. Thomas

Advocaat

CKH Advocaten Amsterdam

mr. P. Thole

Juridisch medewerker

Bel ons direct! 072 511 40 32