AUTOMATIC HEADING

Bij productaansprakelijkheid is de producent/fabrikant aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek van of aan het product. Een product heeft in de zin van de wet een gebrek als het niet de veiligheid biedt die men van het product mag en kan verwachten. In de speelgoedbranche komt deze vorm van productaansprakelijkheid geregeld voor, door bijvoorbeeld loslatende onderdeeltjes die gevaarlijk (kunnen) zijn voor kinderen.

Productaansprakelijkheid is dus niet van toepassing als de schade in het product zelf zit en het product bijvoorbeeld niet werkt en of niet goed functioneert. Die schade wordt veelal gedekt door de betreffende garantieregeling van het product.

Wanneer is sprake van productaansprakelijkheid?

De problematiek rondom de productaansprakelijkheid, speelt met name bij de vraag in hoeverre er sprake is van een gebrekkig product. Bij de beoordeling van een gebrekkig product kijkt men onder meer naar de presentatie van het product, zoals de wijze van gebruik en de waarschuwingen over de mogelijke gevaren en risico’s bij gebruik, alsook naar de redelijke verwachtingen op het moment dat het product in het economische verkeer is gebracht. Bij deze toets wordt in beginsel uitgegaan van de verwachting van het grote publiek, al kan deze verwachting bij specifieke producten en in specifieke kringen een hoger verwachtingspatroon met zich meebrengen.

Uiteindelijk kan het bij productaansprakelijkheid dus gaan om bijvoorbeeld een fout in het productieproces, constructiefout en of een instructiefout. De schade die als gevolg daarvan is opgelopen kan bij de producent/fabrikant van het product worden neergelegd.

Uw advocaat schade- en aansprakelijkheidsrecht

Bent u geconfronteerd met schade als gevolg van een gebrekkig product? De gespecialiseerde schade- en aansprakelijkheidsrecht advocaten van CKH staan u graag bij met advies en begeleiden u in de te nemen stappen in een dergelijke kwestie.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32