Bestuurdersaansprakelijkheid

Home > Rechtsgebieden > Schaderecht & Aansprakelijkheidsrecht > Bestuurdersaansprakelijkheid

AUTOMATIC HEADING

De aansprakelijkheid van bestuurders (van een rechtspersoon), ook wel bestuurdersaansprakelijkheid genoemd, betreft een omvangrijk onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht. Zo kan de bestuurdersaansprakelijkheid betrekking hebben op de vennootschap zelf, maar ook in relatie tot bepaalde schuldeisers en/of andere belanghebbenden van de vennootschap, waaronder aandeelhouders.

Een verkeerde beslissing van een bestuurder leidt niet automatisch tot bestuurdersaansprakelijkheid. Enerzijds draagt de bestuurder van een vennootschap een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor alle betrokken personen, anderzijds dient de bestuurder bij het ondernemerschap de nodige risico’s te nemen. Een bestuurder heeft immers een grote mate van beleidsvrijheid bij de uitvoering van de bestuurstaken. De vraag is waar de grens van het toelaatbare ligt. In de rechtspraak wordt veelal de vraag gesteld of een (ander) redelijk handelend en ervaren bestuurder in dezelfde omstandigheden anders zou hebben gehandeld.

Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur is een van de voorbeelden van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarvan is sprake als de bestuurder zich schuldig maakt aan strafbare feiten ten behoeve van de vennootschap of als hij gelden heeft onttrokken aan de vennootschap ten gunstige van zichzelf. Daarnaast kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld als het bestuur heeft nagelaten een behoorlijke boekhouding bij te houden en te voeren of juist schulden namens de vennootschap is aangaan met de wetenschap dat deze schulden nooit meer zijn in te lossen.

Persoonlijk aansprakelijk

Besluiten van een bestuurder, al dan niet bewust, kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Onder bepaalde omstandigheden kan een bestuurder daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en bestaat het risico dat de betreffende schade wordt verhaald op het privévermogen van de bestuurder. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan een bestuurder zich tegen deze risico’s onder bepaalde voorwaarden beschermen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is voor een bestuurder niet verplicht, maar als financiële gevolgen groot kunnen zijn, is een dergelijke dekking ten zeerste aan te raden. Zeker om te voorkomen dat het vermogen van de bestuurder in dergelijke situaties buiten schot blijft.

Uw advocaat schade- en aansprakelijkheidsrecht

Meer weten over bestuurdersaansprakelijk en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32