Agentuurovereenkomst

AUTOMATIC HEADING

De agentuurovereenkomst wordt gesloten tussen twee partijen: een leverancier van goederen (ook wel de principaal genoemd) en een (handels)agent. Daarbij bemiddelt de handelsagent tegen een bepaalde vergoeding bij de totstandkoming van overeenkomsten van bepaalde goederen van de principaal.

Inhoud van de agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst wordt door de wet geregeld. Dit houdt in dat partijen geen volledige contractsvrijheid hebben over de inhoud van de overeenkomst. Het is dus van belang dat de inhoud van de agentuurovereenkomst voldoet aan de eisen die wet stelt.

Recht op provisie

De beloning wordt ook wel een provisie genoemd. De handelsagent heeft recht op een provisie voor de voorbereiding van overeenkomsten die tijdens de duur (of na het einde) van de agentuurovereenkomst tot stand zijn gekomen.

Schadevergoeding bij onrechtmatige beëindiging

Is de agentuurovereenkomst aangegaan voor een onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd met de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen? Dan zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te beëindigen. Belangrijk is dan wel dat de wettelijke opzegtermijnen worden nageleefd. Is de agentuurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, maar is niet voorzien in de mogelijkheid om tussentijds te beëindigen, dan is opzegging slechts mogelijk als sprake is van een dringende reden. Als er geen sprake is van een dringende reden, dan leidt de opzegging tot schadeplichtigheid. De schadevergoeding wordt gefixeerd op een provisie die de handelsagent zou hebben ontvangen als de opzegtermijn wel in acht zou zijn genomen.

Recht op goodwillvergoeding

Los van het recht op schadevergoeding heeft de handelsagent bij het einde van de agentuurovereenkomst recht op een vergoeding van de opgebouwde goodwill. Er is sprake van goodwill als de agent nieuwe klanten heeft aangebracht of de overeenkomsten met bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid en dat de overeenkomsten met de bestaande klanten aanzienlijke voordelen opleveren. De berekening van een goodwillvergoeding hangt af van het aantal aangebrachte klanten en een zogenoemde billijkheidscorrectie.

Uw advocaat agentuurovereenkomsten

Ter voorkoming van schadeclaims van agenten, is het van groot belang dat de agentuurovereenkomst voldoet aan de eisen van de wet. De contractenrecht advocaten van CKH Advocaten denken met u mee en zijn daardoor in staat u te voorzien van helder advies over de inhoud van uw agentuurovereenkomst.
Daarnaast staan wij als advocaat agentuurovereenkomsten handelsagenten bij die zich geconfronteerd zien met een onregelmatige opzegging door de principaal. Vaak wordt dan geen goodwillvergoeding uitgekeerd. De contractenrecht advocaten hebben ruime ervaring in het procederen en onderhandelen over agentuurovereenkomsten, schadevergoedingen en goodwillvergoedingen.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Meijer

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32