Hypotheekrecht

Advocaat hypotheekrecht

Iedereen die ooit eens registergoed heeft gekocht, komt met hypotheekrecht in aanraking. Registergoed is (on)roerend goed dat wettelijk verplicht is ingeschreven bij het kadaster. Hierbij kunt u denken aan grond, een woning, of grotere schepen en vliegtuigen. De bank leent een som geld uit aan een cliënt en ontvangt daarvoor in ruil een hypotheekrecht. Dit recht strekt tot zekerheid voor de nakoming van een vordering. Wenst u hulp van een bevlogen advocaat in dit soort situaties? Onze ervaren advocaat hypotheekrecht ondersteunt u graag!

Verschil hypotheek- en pandrecht

Hypotheekrecht en pandrecht zijn zogenoemde beperkte zekerheidsrechten. Het doel ervan is om zekerheid te verschaffen voor een geldvordering. Ondanks dat hypotheekrecht en pandrecht veel op elkaar lijken, zit er wel degelijk een verschil tussen beide soorten rechten. De keuze tussen de twee hangt af van het in zekerheid gegeven goed. Pandrecht en hypotheekrecht worden gevestigd op specifiek aangeduide (register)goederen, zoals vorderingen van de onderneming of een huis. Hieronder lichten we toe wat er precies wordt bedoeld met hypotheekrecht.

Wat houdt hypotheekrecht in?

Hypotheekrecht kan alleen op registergoederen worden gevestigd. Een schuldeiser kan met hypotheekrecht (register)goederen met voorrang op andere schuldeisers uitwinnen. Dit kan voorkomen als de schuldenaar zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of bijvoorbeeld bij een faillissement. Als de geldnemer het geleende bedrag niet terugbetaalt of niet kan betalen aan de bank, dan kan de bank de lening ‘opeisen’ en gebruik maken van het hypotheekrecht. Dit geeft de bank zekerheid, want bij een faillissement kan hij zijn vordering innen door de (register)goederen te verkopen.

Hypotheek zekerheidsrecht

Een hypotheekrecht is een veelgebruikte en sterke vorm van zekerheidsrecht. Het zekerheidsrecht wordt gevestigd met een notariële akte: een geschrift waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Het zekerheidsrecht is op veel meer situaties toepasselijk dan alleen tussen een bank en de woningeigenaar. Er kan bijvoorbeeld als zekerheid een hypotheek worden gevestigd op een onroerende zaak van een vennootschap, wanneer er eigendommen van die vennootschap met conservatoir beslag zijn bevroren.

Duur hypotheek

Een hypotheek heeft geen standaard looptijd. Dat komt doordat de looptijd verbonden is aan de onderliggende vordering. Vanwege het accessoire karakter is dit zekerheidsrecht een afhankelijk recht. Als de onderliggende vordering namelijk teniet gaat, dan eindigt het afhankelijk recht ook. U kunt het zien op deze manier: als de schuld op de bank geheel is ingelost en er dus geen vordering meer is, dan eindigt ook het recht van de hypotheek.

Wat gebeurt er bij een faillissement?

In het geval van een faillissement heeft de hypotheeknemer (de geldverstrekker, dus de bank) een goede positie. Hij is namelijk degene met het hypotheekrecht en hoeft zich niets aan te trekken van het faillissement. Bovendien kan hij zijn hypotheekrecht ‘gewoon’ uitoefenen zonder met andere schuldeisers rekening te hoeven houden. Andere schuldeisers moeten daarentegen maar hopen dat zij überhaupt wat krijgen aan het einde van het faillissement. Gemiddeld kunnen zij erop rekenen dat minder dan 4% van hun vordering wordt uitbetaald.

De hypotheeknemer is dus de eerste die zijn vordering mag verhalen op de opbrengst van het registergoed. Als er nog iets over is, zijn de andere schuldeisers pas aan de beurt. Als de hypotheeknemer het hypotheekrecht niet uitoefent, kan de curator de woning alsnog verkopen. Als dat gebeurt nadat hij de hypotheeknemer een termijn heeft gegeven om dat zelf te doen, heeft de hypotheeknemer echter nog steeds voorrang op de opbrengst van het registergoed.

Behoefte aan een advocaat hypotheekrecht? Neem contact op met CHK Advocaten!

Wenst u advies van een ervaren en bekwame advocaat hypotheekrecht? Wij van CKH Advocaten helpen u graag verder. Met op veel gebieden gespecialiseerde advocaten staan wij altijd voor u klaar. Als u het contactformulier zo correct en volledig mogelijk in kunt vullen, kunnen wij voor u kiezen welk van onze advocaten we het best op uw hypotheekrecht zaak kunnen zetten. Bij ons bent u voor al uw zaken aan het juiste adres.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Hypotheekrecht specialisten