Pandrecht

Pandrecht

Wie ooit zogeheten registergoed kocht – (on)roerend goed dat wettelijk verplicht is ingeschreven bij het kadaster, – heeft te maken met hypotheekrecht. De bank leent een som geld uit aan een cliënt en ontvangt daarvoor in ruil een hypotheekrecht. Pandrecht en hypotheekrecht zijn zogenoemde beperkte zekerheidsrechten. Doel ervan is om zekerheid te verschaffen voor een geldvordering.

Verschil tussen pandrecht en hypotheekrecht

Pandrecht en hypotheekrecht lijken op elkaar. De keuze voor een pandrecht of een hypotheekrecht hangt af van het in zekerheid gegeven goed. Pandrecht en hypotheekrecht worden gevestigd op specifiek aangeduide (register)goederen, bijvoorbeeld vorderingen van de onderneming of een huis.

Hypotheekrecht

Hypotheekrecht kan alleen op registergoederen worden gevestigd.

Pandrecht

Pandrecht heeft niets te maken met een pand, maar kan gevestigd worden op vrijwel alle andere zaken, zoals handelsvoorraden of een auto. Pandrecht wordt veel gebruikt in het handelsverkeer, bijvoorbeeld bij de verkoop van een grote partij goederen die niet direct bij levering worden betaald.

Een schuldeiser kan met pandrecht en hypotheekrecht goederen of registergoederen met voorrang op andere schuldeisers uitwinnen als de schuldenaar zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of bij een faillissement. Het geeft de crediteur zekerheid. Bij een faillissement  kan hij zijn vordering  innen door de goederen of registergoederen te verkopen.

Vuistpandrecht en stil pandrecht

Pandrecht kent twee vormen: vuistpand en stil pandrecht.

Vuistpandrecht

Vuistpandrecht wordt gevestigd door middel van een overeenkomst tussen bijvoorbeeld twee ondernemingen. Degene die een pandrecht op zijn goed laat vestigen is de pandgever en degene die het pandrecht houdt is de pandhouder.

Daarnaast moet de zaak in macht van de pandhouder worden gebracht. Een ondernemer die op zijn voorraad een vuistpandrecht vestigt, moet dan een deel van zijn voorraad afstaan aan de leverancier.

Stil pandrecht

Bij stil pandrecht is het niet verplicht om de zaak bij de pandhouder in de macht te verschaffen, maar partijen moeten het pandrecht wel vastleggen in een notariële akte of een onderhandse akte die geregistreerd wordt.

Uw advocaat financieel en bankrecht heeft de expertise

Om een pandrecht en hypotheekrecht te laten vestigen, is expertise en ervaring gewenst. Die hebben wij. Wij kunnen dit voor u regelen, maar u ook adviseren over alternatieven die mogelijk beter passen bij uw persoonlijke situatie of onderneming.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Pandrecht specialisten