Huurovereenkomsten

Home > Rechtsgebieden > Huurrecht & Vastgoedrecht > Huurovereenkomsten

Wat is een huurovereenkomst?

Grote kans dat u bij huurovereenkomst of huurcontract denkt aan de huur van een woning of bedrijfsruimte, maar als u op vakantie gebruik maakt van een huurauto sluit u ook een huurovereenkomst. De wet omschrijft een huurovereenkomst als een overeenkomst (afspraak), waarbij de ene partij (verhuurder) zich verplicht om aan de andere partij (huurder) een zaak in gebruik te geven, terwijl de huurder verplicht is tot het doen van een tegenprestatie. Die tegenprestatie is meestal het betalen van een geldsom (huurprijs).

Uw huurrecht advocaat

Voor advies omtrent een huurcontract kunt u bij onze vastgoed en huurrecht advocaten terecht. Wij stellen huurovereenkomsten op en adviseren over de juiste wijze van contracteren. Het komt namelijk voor dat de huurovereenkomst bepalingen bevat die in de praktijk niet van toepassing kunnen zijn, waardoor u voor verrassingen komt te staan. In principe is het huurcontract de basis voor de tussen partijen gemaakte afspraken, maar de wet schrijft in sommige gevallen zogenoemde dwingendrechtelijke bepalingen voor, waar u niet omheen kunt. Onze advocaten adviseren u bij het maken van de juiste keuzes.

Ontbinden huurcontract

Als bepalingen uit de huurovereenkomst niet worden nageleefd, kan zowel de huurder als de verhuurder onder omstandigheden het huurcontract ontbinden. Vaak gebeurt dit middels een aangetekende brief. Dat betekent niet altijd dat de partijen direct gevolg geven aan de inhoud van de ontbinding. Met andere woorden, ofwel de huurder blijft gebruik maken van het pand ofwel de verhuurder geeft aan de huurovereenkomst te willen voortzetten. In zo’n situatie kan enkel de rechter nog het huurcontract ontbinden. Hij moet bevestigen of de huurovereenkomst al dan niet terecht is ontbonden en zo ja, dan bepaalt hij per welke datum de huurovereenkomst eindigt en onder welke voorwaarden.

Als de huurder het huurcontract opzegt, is het van belang dat u erop toeziet of het gehuurde in die staat wordt achtergelaten zoals deze was bij aanvang van de huurovereenkomst. Door hierover goede afspraken te maken voorkomt u veel schade. Onze advocaten helpen u graag om te komen tot een goed einde van overeenkomst.

Problemen voorkomen? Schakel een CKH Advocaat in

U kunt veel problemen voorkomen door gebruik te maken van op de situatie toegespitste huurovereenkomsten én door tijdig contact op te nemen met een van onze advocaten om op zijn advies de juiste stappen te nemen.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


CKH Advocaten Amsterdam

mr. N. Lubach

Advocaat

Bel ons direct! 072 511 40 32