Beslag & Executierecht

Beslag en Executierecht

Wanneer u in aanraking komt met het beslag- en executierecht, heeft u in de meeste gevallen een gespecialiseerde advocaat nodig. Ziet het ernaar uit dat degene die u gevorderd heeft om zijn schuld bij u in te lossen dit niet nakomt? Dan heeft u het recht om beslag te laten leggen op goederen van degene die u de geldsom verschuldigd is. Dit heet conservatoir beslag. Wijst de rechter u de vordering toe, dan gaat het conservatoir beslag over in executoriaal beslag.

Beslagrecht en executierecht vormen een omvangrijk rechtsgebied waarbij naast een advocaat of jurist ook een gerechtsdeurwaarder is betrokken. Beslagrecht en executierecht zijn het best te beschrijven als het sluitstuk van het procesrecht.

Beslaglegging en het beslagrecht

Voldoet een schuldenaar niet vrijwillig aan zijn (betalings)verplichtingen en vermoedt u na een gerechtelijke procedure nog steeds met lege handen te staan, omdat de schuldenaar er tegen die tijd vandoor is met zijn geld of vermogen? Dan kunt u volgens de regels in het beslagrecht beslag laten leggen op goederen van die persoon om er zeker van te zijn dat uw vordering toch kan worden geëind. Andersom kunt uzelf natuurlijk slachtoffer worden als er (ten onrechte) beslag is gelegd op uw goederen of vermogen. Hiervoor kunt u het beste zo snel mogelijk een beslagrechtadvocaat inschakelen.

Conservatoir beslag

Volgens het beslagrecht kan er beslag worden gelegd op goederen en vorderingen. Gebeurt dit vóór een juridische procedure, dan wordt de beslaglegging conservatoir beslag genoemd. Dit beslag is bedoeld om te voorkomen dat zogenoemde verhaalsobjecten tijdens het voeren van de gerechtelijke procedure verdwijnen. De gevolgen van een dergelijk beslag zijn vergaand. Zo kan iemand ermee worden geconfronteerd niet meer te beschikken over het saldo op zijn bankrekening. Conservatoir beslag wordt in de praktijk vaak als ‘drukmiddel’ gebruikt.

Voor het leggen van conservatoir beslag is toestemming nodig van een voorzieningenrechter. Uw beslagrechtadvocaat vraag dat aan met een verzoekschrift. Als schuldeiser moet u uw vordering op de schuldenaar omschrijven en aangeven hoe hoog deze vordering is. De voorzieningenrechter beslist na summier onderzoek en in de regel wordt een verzoek toegewezen.

De schuldenaar wordt niet op de hoogte gesteld van het proces, zodat het beslag als verrassing komt (een van de kenmerken van conservatoir beslag). De deurwaarder legt vervolgens beslag. Conservatoir beslag kan worden gelegd op onroerend goed, saldo op bankrekeningen of roerende zaken zoals een auto.

Executoriaal beslag en executierecht

Als een vordering na een gerechtelijke procedure wordt toegewezen, dan wordt het conservatoir beslag omgezet in executoriaal beslag, wat valt binnen het executierecht. Als schuldeiser kunt u de goederen van de schuldenaar (ook wel ‘veroordeelde partij’ genoemd na de gerechtelijke procedure) te gelde maken, zodat u uw vordering krijgt uit de verkregen opbrengst.

In veel gevallen zal de veroordeelde partij een betalingsregeling treffen met de deurwaarder. Is dit laatste niet het geval, dan wordt de veroordeelde partij formeel bekend gemaakt met de inhoud van het vonnis en krijgt hij gelegenheid om in een (veelal korte) termijn alsnog aan het vonnis te voldoen.

Binnen het executierecht bent u als schuldeiser bij het uitwinnen van het vonnis vrij in de keuze van goederen waarop u beslag had gelegd en kunt u overgaan tot executie van de goederen. Is executoriaal beslag gelegd op de bankrekening, dan zal de bank het beslagen bedrag overmaken aan de deurwaarder. Bij beslag op spullen, huisraad, auto’s of zelfs een woning, verkoopt de deurwaarder deze goederen voor u in een executieveilig.

Onze advocaten beslagrecht en executierecht

Heeft u te maken met een geschil dat betrekking heeft op het beslag- of executierecht? En zoekt u een specialist met uitstekende expertise op dit gebied? Ook zonder eerst conservatoir beslag te leggen, kunt u als schuldeiser een vonnis executeren en executoriaal beslag leggen. Heeft u een vordering en overweegt u een procedure te beginnen? Of is er bij u beslag gelegd op goederen en/of vorderingen? Raadpleeg dan één van onze advocaten. Zij kunnen u adviseren over de mogelijkheden van het beslag en bijstaan bij de beslaglegging en de daarbij horende procedure.

Plan een afspraak in met uw beslag- en executierecht advocaat

Om uw situatie duidelijk in kaart te kunnen brengen plannen we graag een gesprek met u in. Op deze manier kunnen wij u zo goed mogelijk adviseren en bekijken hoe we het proces het beste kunnen benaderen. Maak hier een afspraak en wij komen spoedig bij u terug met meer informatie.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Beslag & Executierecht specialisten