AUTOMATIC HEADING

Het erfrecht bepaalt dat wanneer iemand overlijdt (de erflater), het vermogen (de bezittingen en/of schulden) van de erflater overgaat naar de erfgenamen van de erflater. De erfgenamen volgen dus de overleden persoon op in zijn/haar vermogen. Dat wil eigenlijk zeggen dat de erfgenamen verantwoordelijk zijn geworden voor de nalatenschap (ook wel erfenis genoemd) van de erflater.

Erfenis verwerpen of aanvaarden?

Het erfrecht bepaalt dat erfgenamen de nalatenschap van de erflater kunnen verwerpen, beneficiair kunnen aanvaarden of zuiver kunnen aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden wordt ook wel ‘aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving’ genoemd. Als blijkt dat de nalatenschap uit meer schulden dan bezittingen bestaat, worden erfgenamen niet aansprakelijk gesteld voor de schulden.

Zuiver aanvaarden betekent dat erfgenamen samen eigenaar worden van de bezittingen en schulden van de overledene.

Wettelijk erfrecht

Als de erflater een testament heeft opgesteld, bepaalt het testament aan wie de nalatenschap toekomt. Heeft de erflater géén testament opgesteld, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en dus aan wie de nalatenschap toekomt. Dit wordt ook wel het wettelijke erfrecht genoemd.

Bij het wettelijke erfrecht ontvangt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de nalatenschap van de erflater. Dit geldt overigens alleen wanneer het huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan vóór 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 valt een erfenis niet meer automatisch in de gemeenschap van partijen.

Successierechten

Als erfgenamen een erfenis ontvangen, moeten zij hierover belasting betalen. Die belasting wordt in de volksmond ook wel successierechten of erfenisrechten genoemd. De Belastingdienst zendt de erfgenamen een paar maanden na het overlijden van de erflater een aangifteformulier. Hierop dienen de erfgenamen aan te geven waaruit de ontvangen erfenis bestaat waarover de successierechten betaald dienen te worden. De hoogte van de erfenisrechten hangt af van de omvang van de nalatenschap. Daarnaast hangt de hoogte van de erfenisrechten af van de graad van het bloedverwantschap.

Erfrecht advocaten van CKH

Bij het erfrecht spelen emoties vaak de hoofdrol. Het is dan ook raadzaam om u in het kader van een juridisch geschil te laten begeleiden door een gespecialiseerde erfrechtadvocaat van ons kantoor.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Walburg

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32