AUTOMATIC HEADING

Van letselschade, of beter gezegd personenschade, is onder meer sprake als iemand schade lijdt als gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld tijdens het werk of in het verkeer, maar ook als gevolg van een medische ingreep. Door personenschade/letselschade kunt u als slachtoffer te maken krijgen met allerlei kostenposten, die over een langere periode aanzienlijk kunnen oplopen met alle gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan materiële schade in de zin van medicatie, herstel, verzorging, kosten voor deskundigen/ juridische bijstand, maar ook immateriële schade in de zin van geestelijk leed, ook wel smartengeld genoemd, zoals pijn, verdriet, emotie, hetgeen in principe niet in geld is uit te drukken.

Schadeberekening opstellen

U kunt u op verschillende manieren schade ondervinden door toedoen van anderen, zowel fysiek als mentaal. Deze zogenoemde personenschade is in de kern onder te verdelen in letselschade en overlijdensschade en is doorgaans een ingewikkeld gegeven als het gaat om financiële consequenties. Om die reden is het aan te bevelen bij bijvoorbeeld letselschade een deskundige een schadeberekening te laten opstellen, zodat alle schadeposten inzichtelijk worden gepresenteerd. Om uiteindelijk te kunnen worden toegewezen in een eventuele procedure moeten de opgevoerde schadeposten, zowel materieel als immaterieel, in voldoende mate aannemelijk worden gemaakt met een deugdelijke onderbouwing.

Uw letselschade advocaat

U kunt op diverse fronten betrokken raken bij personenschade en of letselschade en te maken krijgen met verschillende en oplopende schadekosten. Het is goed om te weten dat deze schade bij zowel lichamelijk als psychisch letsel bij een juiste en volledige voorbereiding op de veroorzaker van de schade kan worden gevorderd. Onze letselschade advocaten staan u met hun expertise graag bij in dergelijke kwesties.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. A.M. Thomas

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32